Taban Taze Tewar (*) Tîka
Taqana Tejav Teyrê Tîrêj (*)
Tar Tejaw Teyroh Tîroj
Tara Tela Teyrok Tîşk
Tasaw Telan (*) Têli Toraw
Tase Telar (*) Têlî (*) Trîfe
Tatan Temaz Têlîcan Trîqa
Tatane Temirxa (*) Têlîşan (*) Trîske
Tavan Tenik Têlîxan Trûske
Tavê Tenya (*) Tinok Tûjela (*)
Tavge Terz Tiroske Tûjîn
Tavî (*) Terze Tîjk (*) Tûncê
Tavîn (*)


Vana Vaya (*) Veynê Vîne
Vangul Vefiri Vênê Vîno
Vankar (*) Vehêl (*) Vijên Vîran
Vanro Vejan Vîn Vîyan
Vanrû Vejin Vîna Vîyên
Vanşêwe Vejîn

Waja Warnîşan Werdê Weşîn
Waje Warşên (*) Werdi Weşt
Wala Warşênî Werf Weysê
Walageş Wasê Werîn Wêje (*)
Walapoş Wasîle Wertê Wêne
Wan (*) Wenewşe Wesîla Wirmê
Warin Werdek Weşê WirşeNot a member yet? Sign up now!