Jan Jîke Jîr Jawero
Jîkele (*) Jîrek Jengar Jîle (*)
Jîro Jêhat Jîlemo Jîwan
Jêlî (*) Jîlwan Jîwar Jilvan (*)
Jîn (*) Jîyan (*) Jirek Jîndar
Joro Jiwan (*) Jîno (*)

Kaban (*) Kardan Keko Kîkan (*)
Kajaw Kardî Kelar Kîndar
Kajîn Kardo Keleş Koçbar
Kake Kardox Kelhor Koçer (*)
Kakebira Karduk Kemin Koleş
Kakilo Kardur Kemo Kono
Kako Karêz Ken Kosar
Kal Kareman Kendal Kosaran
Kalan Karewan Kendo Kosret
Kalferad Karker Kereng Kotos
Kalmem Karmend Kerevan Kovan
Kalo Karsaz Kero Koyo
Kameran Karux Keser (*) Kudo
Kamiran Karwan Kesko Kundor
Kamore Karza Kesra (*) Kurd
Kamrewa Karzan Kesro Kurde (*)
Kamuran Kaşo Keya Kurdemîr
Kamûran Kawa Keyan Kurdistan (*)
Kamyar Kawan Keyo Kurdmanc
Kanga Kawe Keyser Kurdo
Kanî (*) Kazêwe Kezêwan Kurmanc
Kanîwal Kej Kezo Kûrzan
Kara Kejo Kêfo
Karda Kekan Kinyaz
       
       
Lacan Lawik (*) Leşaw Lêzgîn
Laçîn Lawiko Leşger Lêzgo
Lafaw Lawiş Leşker Lêzime
Laleş Lawîn (*) Lesar Lihon
Lalo Lawo Lewend Lolan (*)
Lane (*) Lawxas Lezgîn (*) Lolo
Lano Lebat Lêşaw Loman (*)
Law Lend (*) Lêwar Loqman
Lawçak Lerzan (*) Lêzan Loran
       
       
Mado (*) Mehdîxan Mero Mîna (*)
Mako Mekî Mertal Mîr
Malî (*) Melo Mervan Mîran
Malo Mem Merwan Mîrhem
Malol Memo Merziban Mîrko
Mamir Mendê (*) Meto Mîro
Mamo Mendo Mezdaka Mîrxas
Manco Meng Mezdar Mîrza
Manî Mengur Mezin Mîrze
Mano Menteş Mêhran Mîrzeban
Mardîn Merd Mêrdîn Mîrzo
Maweren Merdan Mêrko Mîşo
Mazdak Merdem Mêrwan Mobed
Mazdek Merdo Mêrxas Modan
Mazîn Merdux Miraz Mokan
Mazra Mereto Mistan Mukrî
Mebest (*) Merge Misto Munzûr
Medya Mergewer Mizgên (*) Mûmin
Mehdi Merîwan Mizgîn (*) MûrilNot a member yet? Sign up now!