-B-

Baby   bebik   n
Baby   zarokê biçûk   n
Babypuppe     bûk
Bach    cew
Bach    çem     m
Bach    gelî
Bächlein          cew
Backe  dêm
Backe  gep
Backe  gup
Backen            gurçikên sûret
backen patin
backen patin <pêj>
backen pehtin
backen pêtin <pêj>
Backenknochen          hinarik
Bäcker nanpêj
Bäcker/in        nanfiros           (m/f)
Bäcker/in        nanpêj (m/f)
Bäckerei          nanxane          f
Backpfeife      sîle
Backpfeife      sîlle
Bad     destso  n
Bad     odesok            n
Bad     sersok  n
baden  serîsûstin
baden, sich ~  hemamis kirin
baden, sich ~  hemem kirin
Badewanne     hewd
Badewanne     hewz
Badezimmer   sersok
Bahn   papor   f
Bahn   rê         f
Bahn   sop
Bahnhof          gar       m
Bahnhof          trênxane          m
Bajonett          sungû
Bajonett          silf
Bakschisch      sabas
Balance           teqil
bald     demek sûnda
bald     hema
bald     nêzîk
bald     zû
bald so...bald so         geh...geh
bald...bald       geh...geh
Balg    bêjî
Balken kêran
Balkon            balkon m
Balkon            banok  m
Balkon            berban
Balkon            eywan
Balkon            sanesîn
Ball     gilok
Ball     gulok
Ballen  gum
Ballspiel          holmaçk
Ballspiel          maç
Ballspiel mit kleinem Ball      hol
Ballspiel, ähnlich Völkerball  tepotas
Balsam des Gilead     enzerût
Balsamstrauch            enzerût
Bambus           heyzeran
Bambus           qamis
Bambus           qamus
Bambus           xêzeran
Bambusrohr    qamir
Bambusrohr    qamis
Banane            moz     f
Banane            moz
Banane            mûz     f
Band   ben
Band   benik
Band   pêç
Band   qeyd
Band   qeytan
Band   qeytanî
Band   qêtan
Band   qol
Band   qolan
Band   qulanç
Band   sirît
Band   sar
Band   ser
Band   serît
Band   sirît
Band mit Goldmünzen, von Frauen auf der Stirn getragen xazî
Band, das als Talisman am rechten Arm des Mannes getragen wird           bazbend
Bandit keles
Bangigkeit      bîhntengî
Bank   bank    f
Bank   banqe  f
Bank   sekû
Bankert           veled
Bankert           weled
Bankett           dawet
Bankett           xirêf
Bankkonto      hesabê bankê  f
bannen            herimandin <herimîn>
Bär      hirç      m
Bär      hirç
bärbeißig         mûr
bärbeißig         zûr
Barde  dengbej
barfuß pêxas
barfuß xas
barfuß xasî
barfuß xwas
barfüßig          mesa
barfüßig          xasî
barhäuptig       servekirî
barmes Brot    los
barmherzig      bi rehîm
barmherzig      dilnerm
barmherzig      dilovan
barmherzig      diltenik
barmherzig      hestiyar
barmherzig      mirovperwer
barmherzig      zîz
Barmherzigkeit           dilovanî
Barmherzigkeit           rehim
Barmherzigkeit           rehm
Barmherzigkeit           rehme
Barmherzigkeit           rehmet
Bart     redîn
Bart     ridên
Bart     rih        m
Bart     rih
Bart     rî          m
Bart     rî
Bart     rîdan
Bart     rûdan
Bart stehen lassen       rih berdan
Bart wachsen lassen   rih berdan
bärtig   bi rih
bärtig   bi rî
Basar   çarsû
Basilikum        rihan
Basis   bingeh
Basis   binyad
Basis   esas
Basis   esês
Basis   hillik
Basis   hîm
Basis   kok
Basis   qeyde
Basis   qayide
Basis-  esasî
Bassin hewd
Bassin hewz
Bastard           bêjî
Bastard           heram
Bastard           pîç
Bastard           pînc
Bastard           pînç
Bastkorb         sebet
Bastkorb         sevet
Bastonade       feleqe
Bataillon         tabûr
Bataillon         taxbûr
Bataillon         taxbûrî
Batterie           betarî   f
Batterie           pîl        f
Bau     avahî
Bauch  hûr
Bauch  navik
Bauch  zik       m
Bauch  zik
Bauchnabel     navik   m
Bauchnabel     nêvik   m
Bauchschmerz            zikês    m
bauen  ava kirin
bauen  avakirin
bauen  çe kirin
bauen  daçikandin <da...çikîn>
bauen  lê kirin
bauen  lêkirin
bauen auf        pista xwe dan tistekî/ yekî
bauend auf      maxrûr
Bauer  bêg
Bauer  cotkar  m
Bauer  çandiyar
Bauer  gundî
Bauer  reat
Bauer  reyat
Bäuerin           çandiyar
Baum  bax      m
Baum  dar       m
Baum  dar
Baum  kem
Baum ...          hisk
Baumgruppen dar û ber
baumlos          req û rût
Baumstumpf   qurm
Baumwolle     pembû f
Baumwolle     pembû
Baumwollfaden          dezî
Baumwollfaden          qeytan
Baumwollfaden          qeytanî
Baumwollfaden          qêtan
Baumwollgewand      caw
Baumwollgewebe       caw
Baumwollschnur        qeytan
Baustelle         avahî   f
beabsichtigen  lêlê bûn
beabsichtigen  qest kirin
Beachtung      miqate
Beachtung      nêrîn
beamte            karmend
Beamter          karmend          m
Beamter          mamûr m
Beamter          serbaz
beanspruchen  xweykirin
beantworten    bersivandin
beauftragen     teklîf kirin
beauftragen     temî dan
bebaut ava
bebaut çekirî
Bebauung       avahî   f
Bebauung       avahî
beben  hejîn
beben  hezihan <hezê>
beben  heziyan <hezê>
beben  lerizîn
Beben  ricaf
Beben  ricav
beben  ricfîn <ricif>
beben  ricifîn
Becher îskan    m
Becher kase
Becher qedeh  m
Becher tase
Becher; kas
Becken            test
bedächtig        giran
bedanken        spas kirin         (sich)
bedanken, sich ~        sekirandin
bedanken, sich ~        sekirîn
Bedarf debar
Bedarf debir
Bedarf hewce
Bedarf hewcedarî       m
bedauern         guneh lê hatin
bedauern         gunehpêhatin
bedauern         ketin ber
bedauern         li ber ketin
bedauern         posmam bûn
bedauern         posman bûn
bedauern         tobe kirin
Bedauerner     jovan
bedauernswert            pepûk
bedecken        dadan
bedecken        nixamtin <nixîm>
bedecken        nixumandin
bedecken        nixumandin <nixumîn>
bedecken        raxistin
bedecken        xitimandin
bedeckt           kildayî
bedeckt           kîldayî
bedeuten         hatin wê manayî
bedeuten         qewl
bedeutend       girane
Bedeutung      mana   f
Bedeutung      mane   f
Bedeutung      mane
Bedeutung      manî
Bedeutung      menî
Bedeutung      qedir
Bedeutung      qedr
Bedeutung      qîmet
Bedeutung      teqil
Bedeutung      wate
Bedeutung      xatir
bedeutungsvoll           watedar
Bediensteter   qulixçî
Bedienter        feras
Bedingung      hoy
Bedingung      kawdan
Bedingung      merc
Bedingung      rews
Bedingung      sert
Bedrängnis     tengayî
bedrohen         gefandin
bedrohen         geflêxwarin
bedrohlich       gefok
Bedrohung      gef
bedruckter Kattun      çît
bedürfen         hewcebûn
bedürfen         peywîstbûn
Bedürfnis        hewce
Bedürfnis        pêwîstî
bedürftig         belengaz
beeilen ecele kirin       (sich)
beeilen, sich ~ lezandin <lezîn>
beeindruckend            hesmetîn
Beeinfluss       karîgerî
beeinflussen    bandorlêkirin
beeinflussen    dan ber xwe
beenden          bidawîkirin
beenden          dawîlenîn
beenden          kuta kirin
beenden          qedandin
beenden          xelas kirin
beenden          xitimandin
beendet sein    xelas bûn
beendet sein    xilasbûn
beendet werden          kuta bûn
beendet werden          qedîyan
Beendigung    payan
beerdigen        definkirin
Beerdigung     defin   (-i)
befallen           vegirtin <ve...gr>
Befangenheit  'ar
Befehl biryarname
Befehl ferman n
Befehl ferman
Befehl hikim
Befehl hikm
Befehl hukim
Befehl hukm
Befehl hukûm
Befehl pergal
befehlen          ferman kirin
befehlen          temî dan
befehlen          wesandin <wesîn>
Befehlshaber   serkar
Befehlshaber   serlîq
befestigen       asê kirin
befestigen       hilbestîn
befestigen       mehkem kirin
befestigen       nikandin <nikîn>
befestigen       pê ve kirin
befestigen       sidandin <sidîn>
befestigen       sirêz kirin
befestigen       siri kirin
Befestigung    hesar
befeuchten      sil kirin
befinden         cî/cih girtin      (sich)
befleckt           zengarîn
befolgen          cîh girtin
befolgen          qedandin <qedîn>
befördern        bilindbûn
befragen          sêwirîn
befreien           filitandin <filitîn>
befreien           rizgarbûn         (sich)
befreien           xelasbûn          (sich)
befreien           xilas kirin
befreit sein      xilasbûn
befreit werden            xelas bûn
befreit werden            xilas bûn
befreit werden            xilasbûn
Befreiung        felat
Befreiung        filitîn
Befreiung        riha
Befreiung        rizgarî  f
Befreiung        rizgarî
befriedigen     kêfa yekî anîn
befriedigen     razîkirin
befriedigt        têr
Befriedigung  peleseng
Befugnis         raye
begabt hoste
begabt ziring
begeben, sich auf einen Feldzug ~    saskar bûn
begeben, sich vor jdn ~          berî yekî dan
Begebenheit    serpêhatî
begegnen        leqayîbûn
begegnen        pêrgî hev hatin
begegnen        tûsîhevbûn
Begegnung     hevdîn
Begegnung     hevdîne
Begegnung     pêsvazî
Begegnung     pêswazî
begehen          pêrabûn <bi ra...b>
Begehren        hewes
Begehren        kêf
begehren         lêlê bûn
Begehren        meraq
begehren         meraq kirin
Begehren        miraz
Begehren        qîm
begehrend       hijmekar
Begehrlichkeit            meraq
begeistern       casandin
begeistert        dilsoz
begeistert sein cosîn
Begeisterung   best
Begeisterung   cos
Begeisterung   hewas
Begeisterung   hewes
Begeisterung   heyecan
Begeisterung   kel
Begierde         nefs
begierig           çavnebar
Beginn            destpêk
Beginn der Weintraubenreife balete
beginnen         dest pê kirin
beginnen         destpêkirin
beginnen         pêrabûn <bi ra...b>
beglaubigen    testîq bûn
begleiten         saskar bûn
beglückt          bextyar
beglückt          mes'ûd
beglückt          mesûd
Beglückwünschung    pîrozbahî
Begnadigung  'efû
begraben         vesartin >ve...sêr>
Begräbnis        sin       n
Begreifen        fahm
Begreifen        fam
begreifen         seh kirin
begreifen         têgihistin
begreiflich       maqûl
begreiflich machen     bi serî kirin
Begrenzung    haf
Begriff            têgih
Begriff            têgîn
begriffsstutzig            rij
begriffsstutzig            tisî
Begünstigung xatir
behalten können         bîrbirin
Behälter          firax    m
Behälter          qutî      m
Behälter          qutî
Behälter          qûtî
behandeln       derman kirin
Behandlung    reftar
Behandlungsweise     nêzîkîtêdayîn
beharren          çok dan erdê
beharren          heterkirin
beharren          ingirîn
beharren          lêsorbûn
beharrlich        bi eks
beharrlich        sebat
beherbergen    ezimandin <ezimîn>
beherbergen    hewandin <hewîn>
beherrschen     hukim kirin
beherrschen     zebt kirin
beherrschen     zept kirin
beherzt            fêris
beherzt            gidî
beherzt            mêrxas
Beherzter        fêris
Beherztheit     egîtî
behindert        bêçare
behindert        elîl
behindert        leng
Behörde          meqam            f
behüten           parêzandin >parêzîn>
bei       cem
bei       gel
bei       hinda
bei       li
bei       li ba
bei       li nik
bei       linik
bei       nik
bei Bewusstsein          bisaxî
bei guter Gesundheit  silamet
bei religiösen Festen gelesene Koranverse    eser meser
bei uns li cem me
beißen dadan >da...d>
beißen gez kirin
beißen gezîn <gez>
beißen gezkirin
beißen geztin
beißen geztin <gez>
beißen pê vedan
beißen vedan <ve...d>
beißend           gezok
Beißer gezok
beißwütig        gezok
beibringen, sich Wunden ~    birîn çêkirin
beibringen, sich Wunden ~    pirûncekirin
beide   herdu
Beifall çepik
Beifall klatschen         li çepikan xistin
beifügen          lêgemardin
beifügen          tevlêkirin
Beil     bivir
Beil     necax
Beilage            çerez
Beileidsbezeugung     sersaxî
Beileidsbezeugung     tazîye
Bein    çim
Bein    ling      m
Bein    nig       m
Bein    pê
Bein    pî
Bein    seq
beinahe           hindik ma
beinahe           tew hindik
Beingabelung  navran
Beingabelung  navre
beiseite nehmen          xewle kirin
Beispiel           mînak  n
Beispiel           mînak
Beispiel           nimûne            n
Beispiel           wekok
beispiellos       bê hempa
Beitrag            gotar
Beitrag            têkber
bejahrt kal
bejahrt pîr
bekämpfen      têkosîn
bekannt           asikar
bekannt           askera
bekannt           bi nav û deng
bekannt           binavûdeng
bekannt           binbar
bekannt           kifs
bekannt           kivs
bekannt           nas
bekannt           navdar
bekannt geben            hatin der
bekannt machen         askere kirin
bekannt machen         dan ber çavan
bekannt sein    diyar bûn
bekannt werden          diyar bûn
Bekannte        nas
Bekannte        nasyar
bekehren         veguherandin
bekennen        mikur hatin
bekennen        mikur kirin
bekennen        mukir hatin
bekennen        mukir kirin
beklagen         nalîn <nal>
beklagen, sich ~          gilî kirin
beklagen, sich ~          lome kirin
beklagenswert pepûk
bekommen      bi dest xistin
bekommen      girtin
bekommen      standin
bekommen      wergirtin
bekommen      wergirtin <wer...gir>
bekriegen, sich gegenseitig ~ pêrunî çêkirin
bekriegen, sich gegenseitig ~ pirûncekirin
bekümmern     melûl kirin
bekümmern     meraq kirin
bekümmert      bixem
bekümmert      melûl
beladen           barkirin
beladen           lê kirin
belasten           barkirin
belasten           feriz kirin
belasten           ferz kirin
belasten           tawanbarkirin
belasten, sich mit Dankesschuld ~ wollen     minet kisandin
belästigen        li tela yekî ketin
belästigen        tengavkirin
belästigen        tur-tela kirin
belästigen        zîvêrkirin
Belästigung     destdirêjî
Belebtsein       sênlik
Belebung        cosî
Beleg   girtek
Belehrung       telqîn
beleidigen       çêrlêkirin
beleidigen       êsandin <êsîn>
beleidigen       heqaret kirin
beleidigen       xeyidandin <xeyidîn>
beleidigen       zêrandin <zêrîn>
beleidigt          dilgîr
beleidigt          dilmayî
beleidigt sein  dilmayin
beleidigt sein  jê xeyidîn <xeyid>
beleidigt werden von jê xeyidîn <xeyid>
Beleidigung    çêr
Beleidigung    dijûn
Beleidigung    hekaret            f
Beleidigung    îhane
Beleidigung    kul
Belgien           Belçîka
Belieben          dilxwatî          (–s)
bellen  ewitîn <ewt>
bellen  ewtîn
bellen  ewtîn <ewt>
bellen  reyin
bellend            dir
Belobigung     pesn
belohnen         rewa kirin
belohnen         xelatkirin
Belohnnehmer            xelatgir
Belustigung    sênahî
bemächtigen, sich ~    beranîn <ber..tîn>
bemängeln      lomekirin
bemängeln      sermezarkirin
bemerken        bala xwe dan
bemerken        çav lê ketin
bemerken        çev lê ketin
bemerken        dihna xwe kirin
bemerken        dîna xwe dan
bemerken        dîna xwe kirin
bemerken        haylêbun
bemerken        hesiyan
bemerken        hisiyan
bemerken        têgihîstin
bemerken; dîhna xwe dan
Bemerkung     gilî
bemitleiden     dilê...sewitîn
bemitleiden     guneh lê hatin
bemitleiden     ketin ber
bemühen         teklîf kirin
bemühen, nach Kräften sich ~           kirin ne kirin
bemühen, sich ~         têkosan <tê...kos>
bemühen, sich ~         têkosin <tê...kos>
Bemühung      zehmet
Bemühung      zehmet (arab.) f
benachrichtigen          îxbar kirin
benachrichtigen          serwext kirin
benachrichtigen          xeberdan
Benachrichtigung       elam
Benachrichtigung       îxbarîye
Benachrichtigung       e'lam
Benehmen       helwest
Benehmen       perwerdetî
Benehmen       perwerî
benehmen, sich ~        xwe gihandin hev
beneiden         bijîn
beneiden         çav berdan
beneiden         dexisîn
benommen      gêj
benommen      sersem
benutzen         bi kar anîn
benutzen         bikaranîn
benutzen         dan xebatê
benutzen         sûdwergirtin
benutzen         xebitandin
Benutzer         bikarhêner
Benzin benzîn n
beobachten     bala xwe dan
beobachten     dîna xwe dan
beobachten     teseliyê kirin
Beobachter     çavdêr
bequem           fesal
bequem           hêsan
bequem           rihet
bequem, es sich ~ machen      pala xwe dan
beraten, sich ~            sêwirîn <sêwir>
Berater            sêwirdar
Berater            sîretvan
Berater            temo
beratschlagen  sêwirîn <sêwir>
Beratung         sîret
berauben         bêpar kirin
beraubt            bêpar
beraubt            mehrûm
beraubt sein    bêpar bûn
berauscht        mest
berauscht        sermest
berechnend     fen
Berechnung machen   hatin hesab
Beredsamkeit  fesahet
Beredsamkeit  mentiq
bereit   amade
bereit   hazir
bereit sein       amade bûn
bereit sein       amadebûn
bereit sein       lê bûn
bereit sein, um aufeinander loszuschlagen    li benda hev pan bûn
bereit zu sterben         feda
bereit zu sterben         fêde
bereit zu sterben         pêsmerge
bereits jixwe
bereuen           posmam bûn
bereuen           posman bûn
bereuen           tobe kirin
Berg    çiya     m
Berg    sax
Berg in der Nähe von Haci Umran an der iranisch-irakischen Grenze         Qendîl
Bergkristall     qase
Bergkuppe      hêsî
Bergkuppe      hêsû
Bergsteiger/in çiyakes            m/f
Bergwerk        kan
Bericht            çêr
berichten         agahdakirin
berichten         behskirin
berichten         danzanîn
Berichterstatter           nûçegihan
Berichterstatter           rojnamevan
Berlocke         bercênîk
Bernstein        karabar
Bernstein        karebe
Bernstein        kareve
Bernstein        kereb
Bersten           teq
bersten            teqandin <teqîn>
Beruf   kar       m
Beruf   karkisb            m
Beruf   pîse
berufen           veguhêztin
Beruhigen       asbûn (Kinder
Beruhigen       Babys)
beruhigen        ber dil da çûn
Beruhigen       bihna xwe fireh kirin
beruhigen        hevandin <hevîn>
beruhigen        hewandan <hewîn>
beruhigen        tesela kirin
beruhigen        tesele bûn
beruhigen        teselî kirin
beruhigen, sich ~        arxayîn kirin
beruhigen, sich ~        hewan <hew>
beruhigen, sich ~        hewan <hewê>
beruhigen, sich ~        ker bûn
beruhigend      aramdar
beruhigt werden         tesela bûn
berühmt          bi nav û deng
berühmt          binavûdeng
berühmt          birêz
berühmt          navdar
berühren          dest avêtin
berühren          destdan
berühren          hingaftin <hingêv>
berühren          pelandin
berührt sein     alaqadar bûn
besänftigen     hevandin <hevîn>
besänftigen     hewandan <hewîn>
Besatzer          dagirker
Besatzer          zeftî
Besatzer          zevtçî
Besatzer          zevtkar
beschädigen    seqitandin <seqitîn>
beschädigen    ziyan gihandin
beschädigt      bizîwan
beschädigt      zirar pê bûyî
Beschaffenheit           dirb
Beschaffenheit           dirûv
beschäftigen   mijûlbûn          (sich)
beschäftigt      mesqul
beschäftigt      mesxul
beschäftigt sein          mijûl bûn
Beschäftigung            erk
Beschäftigung            kar       f
Beschäftigung            sixul
Beschäftigung            sul
beschämen      berxweketin
beschämen      fedîkar derxistin
beschämt         serman
beschämt         sermesar
beschämt         sermezar
beschämt machen       fedîkar derxistin
Beschämtheit  fedî
Beschämung   fedî
Bescheid         hay
Bescheid         hinare
Bescheid         peyam
Bescheid wissen         haj xwe bûn
Bescheid wissen         hay jê bûn
Bescheid wissen         hay xwe bûn
bescheiden      dilovan
bescheiden      nefsbiçûk
bescheiden      nefspiçûk
Bescheidenheit           avrû
Bescheidenheit           hesmet
Bescheidenheit           hîsme
Bescheidenheit           nefspiçûkî
Bescheinigung            belgenama
Bescheinigung            sanname          f
bescheren        pêskês kirin
beschimpfen   gazinc kirin
beschlagnahmen         dest dan ser
beschleunigen lezandin <lezîn>
beschließen     biryar dan
beschließen     xelas kirin
Beschluss        biryar
beschmutzen   kirêt kirin
beschmutzen   pîs kirin
Beschmutztsein          kiretî
Beschmutztsein          kirêtî
beschönigen    zêrandin <zêrîn>
beschränken    teng kirin
Beschränkung texsîr
beschreiben     binavkirin
beschreiben     nîgarkirin
beschreiben     salix dan
beschreiben     sayesandin
Beschreibung  sayese
beschützen      lê xwedî derketin
beschützen      parastin <parêz>
beschützen      parêzandin >parêzîn>
beschützen      sipartin <sipêr>
Beschützer      parêzkar
Beschützer      xweykirî
Beschützerin   parêzkar
Beschwerde    gazinc  f
Beschwerde    gazind
Beschwerde    gilî       f
Beschwerde    gilî
Beschwerde; qilî
beschweren     gilî kirin          (sich)
beschweren, sich ~     gilî kirin
beschweren, sich ~     nalandin <nalîn>
beschweren, sich ~     sikayet kirin
beschwerlich   zehmet

Beschwerlichkeit        çetinî
beschwichtigen           hevandin <hevîn>
beschwichtigen           hewandan <hewîn>
beschwichtigen           tesela kirin
beschwichtigen           teselî kirin
beschwichtigt werden            tesela bûn
beschwindeln  xapandin
beseitigen        hêrimandin <hêrimîn>
Besen  gêzî
Besen  havlêk
Besen  kinose
Besen  melkes
Besen  pasik    m
Besen  sivnik
Besen  zilke    m
besetzen          dagirkirin
besetzt mesqul
besetzt nevala
besiegen          strî sikenandin
besiegen          sikênandin <sikên, sikênîn>
besiegen          zor birin
besiegt binketî
besiegt werden           binketin
Besitz  hebûn  n
Besitz  mal
Besitz  xidantî n
Besitz  xwedîtî           n
Besitz  xwedîtî
Besitz ergreifen          beranîn <ber..tîn>
Besitz, der nicht an die Kinder vererbt wird warwenda
besitzen           hebûn
Besitzer           xorû
Besitzer           xudan
Besitzer           xway
Besitzer           xwedan           m
Besitzer           xwedan
Besitzer           xwedî  m
Besitzer           xwedî
Besitzer           xweyî
Besitzer/in       xwey
besondere Vorkommnisse      taybetî
besondere Vorkommnisse      teyfetî
besonderes Kennzeichen        rûçik
besonders        bi taybetî
besonders        bitaybetî
besonders        nemaze
besonders        xas
besonders        xususî
besonnen         nerm
Besonnenheit  teqil
besorgen         peyda kirin
Besorgnis        keser
Besorgnis        xem
besorgt            bi meraq
besorgt            xemgîn
besorgt sein     ketin heyrê
besorgt sein     ketin tefekura kesekî/ tistekî
besorgt sein     li ber ketin
besorgt sein     talas kisandin
Besorgtheit     kerb
Besorgtheit     metirsî
Besorgtheit     sayis
besprechen      misilet kirin
Besprechung   dewan
Besprechung   rexne
bespritzen       peçikîn <peç>
besser  çêtir
besser werden rihet bûn
bessern, sich ~            xwes bûn
Bestand          zexîre
Bestand          zimêr
beständig        qe
Beständigkeit eks
Bestandteil     hêman
Bestandteil     sengist
bestätigen       testîq bûn
Bestätigung    destûrname
beste    herî bas
Bestechung     baxsîs  f (arab.)
Bestechungsgeld        bertîl
bestehen          berdewam bûn
bestehen          sepandin
Bestehung       bertîl    f
besteigen         hilkisîn <hil...kis>
besteigen         siwarbûn
bestellen          teme kirin
bestellen          wesandin
bestellen          wesandin <wesîn>
bestellen          xwastin
bestickter Schulterriemen       rext
bestimmend    diyarker
bestimmt         bêguman
bestimmt         bêsik
bestimmt         serast
bestimmt         serrast
bestimmt         teqez
bestimmt         terxam
bestimmt         tirxam
Bestimmung   doz
bestrafen         ceza kirin
bestrafen         êsandin <êsîn>
bestrafen         sezakirin
bestrafen         sizadan
Bestreben        hewas
Bestreben        hewes
bestrebt           tengezar
bestreiten        inkar kirin
bestreiten        înkar kirin
bestreuen        wer kirin
bestreuen        werkirin
bestürmen       rikêv kirin
bestürzen        sas kirin
Besuch            mêvan m
Besuch            serdan m
Besuch            serdan
Besuche machen         serdan
Besuche machen         serî dan
besuchen         serî dayîn
besuchen         zîyaret kirin
Besucher         mêvan m
besudeln         lewitîn
betagt  ixtîyar
betagt  pîr
betätigen         lebitandin <lebitîn>
betätigen         lebitîn <lebit>
betäuben         qerimîn <qerim>
betäubt            gêj
betäubt sein    gêj bûn
betäubt werden          gêj bûn
Betäubungsmittel       benc
beteiligt           besdarî
beten   di'a kirin
beten   du'a kirin
beten   libergerîn
Betonung        dengîn f
betören            bengî kirin
betörend         bengîn
betört sein       bengîn bûn
betört werden bengîn bûn
betrachten       berê xwe kirin
betrachten       fekirin <fe...kir>
betrachten       fekirîn <fe...kir>
betrachten       fikirîn
betrachten       hesibandin <hesibîn>
betrachten       lê mêze kirin
betrachten       mêze kirin
betrachten       nihêrîn <nihêr>
betrachten       nihêrtin <nihêr>
betrachten       sekirin
betrachten       temase kirin
Betrachter       temasevan
beträchtlich     xêlek
Betragen         rabûn û rûnistin
betrauern         lêgirîn
betreffend       der bar
betreffend       derheq
betreffend       di derheqê...de
betreffs           derheq
betreffs           di derheqê...de
betreiben         pêkanîn <pêktîn>
betreten           ketin qedemê xwe
betreten           têketin <tê...kev>
Betrübnis        keser
betrübt            melûl
betrübt            xemgir
betrübt            xemgîn
betrübt            zîz
betrübt            zur
betrübt sein     li ber ketin
betrübt sein     liberketin
Betrübtheit     xemgînî
Betrug dek û dolab
Betrug dek û dolap
Betrug derew
Betrug fend
Betrug fendarî
Betrug fetbazî
Betrug fêl
Betrug tep
Betrug terx
Betrug und Hinterlist dekûdolap
betrügen          bêbext kirin
betrügen          lê zexelî kirin
betrügen          xapandin
betrügen          xapandin <xapîn>
betrügen          xirandin
Betrüger          bêbext
Betrüger          tepres
Betrüger/in      xapînok
betrügerisch    dilxar
betrügerisch    dilxwar
betrügerisch    fetbaz
betrügerisch    fêlbaz
betrügerisch    panxineqotk
betrügerisch    panxinotek
betrügerisch    sextekar
betrügt werden           xapîn
betrunken        mest
betrunken        serxos
betrunken        serxwes
betrunken        vexwarî
Bett     cil        n
Bett     dosek
Bett     lihêf     n
Bett     mirtêl
Bett     nivîn
Bett     nivîn (pl.)        n
Bett     selt
Bettdecke       betanî  f
Bettdecke       lehîf
Bettdecke       lihêf     f
Bettdecke       mitêl    f
Bettdecke       orxan   f
Bettelmönch   ebdal
Bettelmönch   evdal
betteln lava kirin
betteln lavakirin
Bettgestell      text      n
Bettlaken        fote
Bettler dewrês
Bettler geda
Bettler pars
Bettler parsek
Bettler parsekvan
Bettler parskar
Bettler parsvan
Bettuch           çarsefa nivînê/cilê       n
beugen            daqûlbûn
beugen            xar kirin
beugen            xarbûn
beugen            xwar kirin
beugen, sich ~ tewîn <tew>
beugen, sich ~ xwar bûn
beugen, sich ~ xwar kirin
beunruhigt      'eleme
beunruhigt      deleme
beunruhigt      zîz
Beunruhigung bîhntengî
Beunruhigung endise
Beunruhigung kesar
Beunruhigung keser
Beunruhigung tefekurî
Beute  exterme
Beute  extirme
Beute  exturme
Beute  pergende
Beute  talan
Beutel kîs
Beutel kîse
Beutel kîsik
Beutel tûr
Beutel tûrik    m
Bevölkerung   alem
Bevölkerung   daniscû           f
Bevölkerung   ehl
Bevölkerung   gelhe
Bevölkerung   nifûs
Bevölkerung   serjimar
Bevölkerung   sênî
Bevölkerung   sênlik
Bevölkerung   warvan            f
Bevölkerung   xelk     f
bevor   berê
bevor   berî ku
bevor   berwê
bevor   pês
bevorzugt        bextiyar
bevorzugt        bextyar
Bevorzugung  çêyî
bewachen        hêvisandin
bewachen        parastin
bewachen        raçavkirin
bewachen        sipartin <sipêr>
bewachen        strandin
bewahren        filitandin <filitîn>
bewahren        lê xwedî derketin
bewahren        parêzandin >parêzîn>
bewahren        xilas kirin
bewahren vor  rê li ber girtin
bewässern       avdan
bewässern       xewinandin <xewinîn>
bewegen         guhastin <guhêz>
bewegen         hilanîn <hil...tê>
bewegen         lebitandin
bewegen         lebitandin <lebitîn>
bewegen         lebitîn  (sich)
bewegen         lebitîn <lebit>
bewegen         leqandin
bewegen         leqandin <leqîn>
bewegen         livandin           (sich)
bewegen         livandin
bewegen         livîn     (sich)
bewegen , sich ~         zivirîn <zivir>
bewegen, sich ~          çûn hatin
bewegen, sich ~          gimîn
bewegen, sich ~          leqîn <leq>
bewegen, sich ~          tevdan
bewegen, sich ~          xwe tev dan
bewegen, sich hin und her ~  mewcîn
bewegend       bisewat
Bewegung      bizav
Bewegung      guhastin
Bewegung      lebat
Bewegung      livîn     f
Bewegung      tevger  f
Bewegung      tevger
beweinen        lêgirîn
beweisen         çespandin
beweisen         selmandin
beweisen         sanîdan
Beweisgrund  doz
Beweisgrund  gelac
Bewerber        berendam
bewerten         qîmet kirin
Bewilligung    rusqet
Bewilligung    ruxset
bewirken         lêhatin
bewirten          ezimandin <ezimîn>
Bewohner       ehil
Bewohner       ehl
bewohnter Ort            avahî
bewölkt           ewravî
bewuß his
bewußt            bîrewer
bewußt            hisyar
bewußt            serwext
bewundern      hewes mayîn
Bewunderung heyran
Bewunderung pesn
bewusst           bisaxî
bewusst sein   haj bûn
bewusst sein   hay bûn
Bewusstsein    bîr        n
Bewusstsein    haj
Bewusstsein    hay
Bewusstsein    hes
Bewusstsein    his       n
bezahlen          dan
bezahlen          dayin
bezahlen          pere dan
bezaubernd     bengîn
bezaubert        mest
bezaubert sein bengîn bûn
bezaubert werden       bengîn bûn
bezeichnen      duruf kirin
bezeugen         sadetî dan
bezeugend      esed
bezeugend      eshed
Bezeugung      eshed
Beziehung       bone
Beziehung       danûstandin
Beziehung       peywendî
Beziehung       pêwend
Beziehung       pêwendî
Beziehung       têkilî
Beziehungen   merivantî
Beziehungen   merivatî
Bezirk olk
bezwingen      zor birin
Bibel   tewrat û incîl   f
Bibliographie  çavkanî
biegen, sich ~  nik bûn
biegen, sich ~  tewîn <tew>
Biegung          çen
Biene   heng
Biene   mêja hingiv     f
Biene   mês
Biene   moz
Bienenfresser  salûl
Bienenfresser  salûle
Bienenfresser  salûr
Bienenspecht  salûl
Bienenstock    kewar
Bienenstock    pêtag
Bienenstock    pilûre
Bier     avce
Bier     avceh   n
Bier     bîra      n
Bild     dîmen
Bild     esim
Bild     igar
Bild     otoxraf
Bild     sûret
Bild     wêne
bilden  gihandin <gihîn>
bilden  pêkanîn <pêktîn>
bilden  teskil kirin
bilden  wênegirtin
Bildhauer        peykersaz
Bildung           çand
Bildung           îrfan
billig    erzan
Billigung         erêkirin
Billigung         herêkirin
Binde  benik   f
Binde  pêç
Binde  pêçe     f
Binde  sar
binden girêdandin
binden qemitîn <qemit>
binden sidandin
Bindestrich     bendik
Bindfaden      ben
Bindfaden      benik
Birne   alîsor
Birne   bihok   f
Birne   hermê
Birne   hermî   f
Birne   hermût
Birne   hirmê
Birne   hirmî
Birne   hurmê  f
bis       heta
bis       heya
bis       hinda
bis       ta
bis auf das Rückgrat  dibê stûn
bis auf die Wirbelsäule           dibê stûn
bis endlos        heta hetayê
bis hierher       hêsta
bis hierher       hêsko
bis wann         ta kengî
bis zu   ta
Bisam  misk
biseksüel         nêremok
bisher  hêska
bisher  hêsta
Biss     gez
Bissen çîtî
Bissen gep
Bissen parî
bissig   gezok
bist      î
bist      yî
bisweilen         heta carina
bitte     bi zehmetî
Bitte    daxwaz
Bitte    fermo  f
bitte     fermo
bitte     ji kerem xwe re
bitte     ji kerema xwe
Bitte    ji kerema xwe ra         f
bitte     kerem ke
Bitte    metlûb
Bitte    temena
Bitte    tika
bitte schön      fermo
bitte schön      kerem bike
Bitte um Vergebung der Sünden       dob
Bitte um Vergebung der Sünden       tobe
Bitten  bergerîn
bitten   kerem kirin
Bitten  lava
bitten   lava kirin
bitten   lave kirin
bitten   li ber gerîn
bitten   li ber...gerîn
bitten   tika kirin
bitten   tikakirin
bitter   tal
bitter   te'l
bitter   tehil
bitter   tehl
bitterlich weinen         xwîn girîn
Blähbauch       zik-repitîn
blamieren        rezîl kirin
blank ziehen    tazî kirin
blank ziehen    tezî kirin
Blasebalg        pifik
blasen  ba hatin
blasen  puf kirin
blass    xeyirî
Blatt    belg     n
Blatt    belg
Blatt    kaxet
Blatt    kaxez
Blatt    pel       n
Blatt    pel
Blatt    rûpel
Blätter treiben hêsîn bûn
Blattern           xurî
blau     awgon
blau     hesîn
blau     kew
blau     sîn (zugleich Pflanzengrün)
blaue Augen   kusk
blaue Perle zur Abwendung des Bösen Blicks         kespik
Blech   sêl
Blech   teneke (- )
Blechdose       teneke
Blechdose       timnek
Blechkanister  teneke
Blechkanister  timnek
Blei     zirîç
Bleibe  mesken
Bleibe  misken
bleiben            berdewam bûn
bleiben            hêwirîn <hêwir>
bleiben            man
bleiben            mayîn
bleiben            rawestin
bleiben            sekinîn
bleiben            werqilîn
bleibend          manend
bleich  çilmisî
bleich  spîçolkî
bleich  spîolkî
Bleistift           pênûsê m
Bleistift           qelemê qursînî m
Blick   awir
Blick   meyser bûn
Blick   meyza
Blick   sêr
Blickwinkel einschränken      pan kirin
blind    kor
blind Schlange            koremar
blindlings eindringen  lê qelibandin <qelibîn>
blinzeln           qirpandin
blinzeln           qurpandin
blinzelnd         qurç
Blitz    beledi
Blitz    birûsk  m
Blitz    birûsk
Blitz    brûsk
blitzen biriqîn <biriq>
blitzen sirqîn
blitzen vedana birûskan
blitzen lassen  biriqandin <biriqîn>
Blitzen und Krachen  siqîn
Blitzschlag      birûsk
bloß     her
bloß     tazî
bloß nicht!      ha ho
bloßstellen      rezîl kirin
bloßstellen und verachten      rezîl û riswa kirin
Block  sindif
Block  sindî
Blockade        hesar
blöd     bêser
blöde   bêhis
blöde   bêmêjî
blöde   çopîk
blöde   hissivik
blöde   serhisk
blöde   totikvala
Blödmann       keremêr
Blöken            kalekal
blökend           kalî
blond   çûr
blond   kej
blond   zer
blond   zerî
blond   zerîn
blond (Menschen)      boz
blonde Mädchen        kejê
Blondine         zerî
Bluff   hubb
blühen gesbûn
blühen vebûn
Blume gol
Blume kulîlk   f
Blume kulîlk
Blumenacker   solîn
Blumentopf    încare
Blumenverkäufer/in    gulfiros           (m/f)
blumig bengz
Blut     ûn
Blut     xûn      n
Blut     xûn
Blut     xwîn    n
Blut     xwîn
Blut mit Medikamenten stoppen       kewandin <kewîn>
Blut weinen    xwîn girîn
Blutdruck       tansîyon          m
Blutdruck       tansyon           m
blutdürstend   mêrkuj
blutdürstend   xwînî
Blüte   Gulê Nêrim
Blüte   sênahî
Blutegel          tizrûg
Blutegel          zerû
Blutegel          zûrî
bluten  xwînjêhatin
blütenweiß      gewr sipî
blutrünstig      mêrkuj
blutrünstig      xwînî
Blutrünstiger   xwînxwar
blutsaugend    xwînmijok
Bock   nêrî
Boden ax        n
Boden bin
Boden binî
Boden erd       n
Boden war
Boden xak
Boden ohne Schnee   resahî
Boden unter den Füßen         binpê
Boden unter den Füßen         binpî
Bodenfeuchtigkeit     telbîz
bodenlos         bêbinî
Bodensatz       dird
Bodensatz       durd
Bodensatz       tort
Bodensteuer   xerc
Bodygard       xweykirî
Bogen erq
Bogen erx
Bogen qube
Bogen (Waffe, Brücke, Tor)  kevan
Bogen (Waffe)           tîrkevan
Bohle  text
Bohnen           fasule  f
bohnern           sima kirin
bohren qulkirin
Bohrer behreme
Bonus  xêr
Boot    kelek
borgen bidêndan         (jmd.)
borgen dên kirin         (sich)
borstig têl-têlî
Borte   qolan
Borte   qulanç
bösartig           zikres
Bösartiger       sîrheram
böse     bed
böse     girgîn
böse     neçê
böse     pîs
böse     sext
böse     xeyîd
böse     xirab
böse Absicht   qasit
böse Erfahrung           misûbet
böse Erfahrung           musibet
böse sein         xeyidîn
böse sein         xeyidîn <xeyid>
Böses  zirar
boshaft            dilres
boshaft            neçê
Boshaftigkeit  nisûbetî
Bosheit           boxz
Bosheit           jar
Bosheit           nerindî
Bosheit           xezeb
böswillig         xêrnexwaz
böswillige Gesinnung qerez
Bote    delal
Bote    qasid
Bote    qasit
Bote    qasîd
Botschaft        balyozxane
Botschaft        mizgîn (Frohe)
Botschaft        sefaret/balyozxane(Auslandsver-tretung)
Botschaft        xeber
Botschafter     balyoz
Botschafter     qasid
Botschafter     sefîr
Botschafter     sefer
Botschafter/in balyoz (m/f)
Botschafter/in sefir     (m/f)
Brand  sewat
Brand  sewate
Brandmal        dexme
brandmarken   kewandin <kewîn>
braten  brastin
braten  kizirandin <kizirîn>
braten  pijîn <pij>
braten  qelandin
braten  qelandin <qelîn>
braten  qewirandin <qewirîn>
braten  qewirîn <qewir>
braten  qijilandin
Bratpfanne      çerxetûn
Bratpfanne      sêl
Bratrost           biraste
Brauch            'edet
Brauch            adet
Brauch            edet
Brauch            ferheng
Brauch            tevger
brauchbar        babet
brauchbar        kêr
brauchen         dan xebatê
brauchen         hewce kirin
brauchen         ji ... lazim e
brauen mor
braun   esmer
braun   kumeyt
braun   qemer
braun   qimer
braun   rengê qehwê
braun mit weißen Füßen (Pferd)        çalî komeytî
Brauner           kumeyt
Brausen           gufeguf
brausen           gusîn
Braut   bûk      (-i)
Braut   bûk
Brautaussteuer            cihêz
Brautaussteuer            cihîz
Brautbegleiter berbû
Brautbegleiter berbûk
Brautführer     berbû
Brautführer     berbûk
Brautführerin  berbûk f
Brautgeld        qelen
Brautgeld        qeleng
Brautgeld        qelenq
Brautgeld        qelin
Brautgeld        qelind
Brautgut         rihel
Bräutigam       zava     m
Bräutigam       zava
Bräutigamführer         birazava          m
Brautwerber/in           xwazgînî
Brautwerber/in           xwezgînî
Brautwerbung xwazgînî
Brautwerbung xwezgînî
bravo   bijî
bravo!  aferim
bravo!  eferim
brechen           bizdiyan <bizd>
brechen           bizdîn <bizd>
brechen           qetîn >qet>
brechen           qurifandin <qurifîn>
brechen           qut kirin
brechen           sikestin
brechen           sikênandin <sikên, sikênîn>
brechen           siknandin
brechen           skandin
brechen           skestin <skê>
brechen zu winden     quraftin
brechen; sikandin <sikîn>
breit     ber
breit     firawan
breit     fireh
breit     pahn
breit     pehin
breit     pen
breit     stûr
Breite  firehî
breites Tablett lenger
Bremse            firên    f
Bremse            kelmês
Bremse            moz
bremsen          firên kirin
brennen           agirberdan
brennen           kewandin <kewîn>
brennen           qijilandin <qijilîn>
brennen           sotin <soj>
brennen           sewitîn
brennen           vêketin (Lampe)
brennendes Holzscheit           bizot
brennendes Holzscheit           pizzot
Brennholz       êzing   n
Brennholz       êzing
Brennnessel    gezok
Brennstoff      ardû
Brennstoff      sewate
Brett    ref
Brett    refik    n
Brett    text
Brett    texte    n
Brief    kaxet
Brief    kaxez
Brief    name   m
Brief    name
Briefchen        nivist
Briefkasten     qutîya postê    m
Briefmarke      pûl       f
Brieftasche     kîs
Briefträger/in  namebir           (m/f)
Briefumschlag            werdanname   m
Briefumschlag            zerf      m
Brigade           tabûr
Brigade           taxbûr
Brille   berçavik          f
Brille   berçavk
Brille   çavik   f
Brille   goçavik
Brillenverkäufer         berçavfiros
bringen            anîn
bringen            gihandin <gihîn>
bringen            înan <în>
bringen            weranîn
bringen in        lê qilibîn <qelib>
Brise    gobilîna bê
Brise    Maselan
Brise    sir
brodelnd kochen        fûrîn <fûr>
Brombeere      dirîresk
Broschüre       belavok
Brot     nan      n
Brot     nan
Brot mit Eiern silik
Brücke            pir        f
Brücke            pir
Brücke            pira      f
Bruder bira      m
Bruder bira
Bruder kek
Bruderkind     biraza
Bruderkind     birazê
Bruderkind     birazî
Brüderlichkeit biratî    f
brüllen borîn <bor>
brüllen jarîn
brüllen orîn <or>
brüllen qar kirin
brüllen qîrandin
brüllen qîrîn <qîr>
brüllen zûr bûn
Brummen        pit-pit
Brummen        pite-pit
brünett            esmer
brünett            kever
brünette          qemer
Brunnen          bîr avê m
Brunnen          çal
Brunnen          çel
Brunnen          kanî     m
Brunnen des Großvaters        bîra kalik
Brust   bistan
Brust   çiçik    f
Brust   hembêz
Brust   hemêz
Brust   memik f
Brust   memik
Brust   pasil
Brust   pasl
Brust   paxil
Brust   paxl
Brust   pêsîr
Brust   pêsîr (weiblich)           f
Brust   qefes
Brust   sîng (männlich)           f
Brustbeutel     keskul
brüsten, sich ~            pesnê xwe dan
Brustkind        ber bistan
Brustkorb        parsî
Brustkorb        parsû
Brustkorb        pêsîr
Brustkorb; qefes
Brusttasche     pasil
Brustwarze     gupik
Brutto brut     (- )
Buch   kitêb
Buch   pirtûk
Buch   verêj
Buch der Enthüllung  kitaba cilwe
Buch der Pracht         kitaba cilwe
Buch des Glanzes       kitaba cilwe
Buchdeckel     qab
Bucheinband  qab
Buchhändler   pitûkfiros
Buchhülle       qab
Buchsbaum     simsad
Buchsbaum     simsat
Buchstabe       tîp
Buckel mit
Buckel mitik
bücken            xwar bûn
bucklig            pist kuz
bucklig            pistkûz
bucklig            pistxûz
bucklig            xûz
bucklig sein     xûzbûn
bucklig werden           xûzbûn
Bucklige/r       pistkûz
Bucklige/r       pistxûz
Bude   holik
Budget            diravname
Büffel camus  m
Büffel gakovî
Büffel gakufî
Büffel gamês  m
Bügeleisen      deqaq
Bügeleisen      kewî    m
Bügeleisen      otî        m
Bügeleisen      utî        m
Bühne dik
Bühne seko
Bühne sekû
Bukett gurz
Bündel            bend
Bündel            bendek
Bündel            gurz     n
Bündel            gurz
Bündel            xurcik
Bundes           yekgirtî
Bundesrepublik Deutschland Elmanya Federalî
bunt     keskesor
bunt     reng û reng
bunt     rengareng
bunt     rengdar
bunt     rengîn
Bürde  bar
Burg    birc      f
Burg    birc
Burg    qela     f
Bürge  derhûd
Bürger welatî
Bürger welatvan         m
Bürgermeister mixtar  m
Bürgermeister saredar
Bürgermeister sehirdar           m
Bürgschaft      derhûde
Bürgschaftsdokument            derhûdname
Büro    dîwan  n
Büro    kosk    n
Büro    nivîsgeh
Bürste firçe     f
Bus      otoboz m
Bus      pas       m
Büschelchen   temorî
buschig           six
Busen  bistan
Busen  memik
Busen  pasil
Busen  pasl
Busen  paxil
Busen  paxl
büsten pelisandin
Butter  nivîsk  n
Butter  run       n
Buttermilch     dew