Not a member yet? Sign up now!

                             -A-

A         tipa pêsina elîfbayê     n
Aal      marmasî          m
Aas      berate  n
Aas      las        n
Aas      les        n
Aas      mirar    n
Aas      mirdalî
abändern         bêdel kirin
abändern         guharin
abändern         guhartin
Abart   pilûçî   f
Abart   rêsasî   f
abbauen          hevde xistin    v:
abbauen          nisirandin        v:
abbeißen         gez lêxistin
abbeißen         jê kirin v:
abberufen        ji kar havitin    v:
abbiegen         badan  v:
abbiegen         fitilandin         v:
abbiegen         kokel kirin       v:
abbiegen         xar kirin          v:
Abbild kopî     n
Abbild minak  n
Abbild model  n
Abbild nimûne            n
Abbild qopî     n
abbilden          qopî kirin        v:
abbilden          qopî kisandin  v:
Abbildung      form    f
Abbildung      sikl sikil           f
abbrechen       betalkirin         v:
abbrechen       birîn     v:
abbrechen       hûr kirin          v:
abbrechen       qurifandin <qurifîn>
abbrechen       sikênandin      v:
abbringen        eware kirin
abbringen        qulipandin <qulipîn>
abbringen        texilandin        v:
Abbruch          betalkirin         m         f
Abend êvar     m
Abendessen    sîv       n
Abendland      Evrupaya Rojava        n
abends êvarê
Abenteuer       macera n
Abenteuer       serborî
Abenteuer       serencam
Abenteuer       serhatî n
Abenteuer       serpêhatî
Abenteuer       serûven           n
aber     axir
aber     belam
aber     bes
aber     emma
aber     feqet
aber     gelo
aber     lê
aber     lê belê
abermals          cardin
abermals          dîsa
abermals          ducar
abermals          pir
abessinisch      Hebes
abfahren          çûn
Abfahrt           çûn      f
Abfall  çop      m
Abfall  qirs      m
abfallen           daketin
abfallen           ketin
Abfallhaufen  herî
Abfallhaufen  herîsk
abfeuern          beradan
abfeuern          teqandin <teqîn>
abfinden         bes dîtin          (sich)
abfinden         bes hebûn        (sich)
abfinden         têr dîtin           (sich)
abfliegen         firîn
abfliegen         rabûn
Abflug            fir        m
Abflug            firîn     m
Abflug            rabûn   m
Abfluss           cew
abfragen          lêpirsîn
abfragen          pirs kirin
abfragen          pirsandin
Abgabe           bac      f
Abgabe           bac
Abgabe           xerc
Abgaben         xerc û xerac
abgeben          dayîn
abgeben          radest kirin
abgeben          teslîm kirin
abgelegen        asê
abgelenkt sein eware bûn
abgemessen     fesal
Abgeordnete   mebûs  m
Abgeordnete   newênger        m
Abgesandte    nûner
Abgesandte    qasid
Abgesandte    sandî
Abgesandter   qasit
Abgesandter   qasîd
abgesehen von            xênçî
abgesehen von            xêndî
abgesehen von            xênî
abgestorben    hisk bûn
abgestorben    vemirîn
abgeteilt          basqe
Abgrund         misefil m
Abgrund         sax       m
Abgrund         unda
Abgrund         zinar    m
abhalten          eware kirin
abhalten          rê li ber girtin
abhanden kommen     ji dest çûn
abhanden kommen     windabûn
Abhandlung    belavok
Abhang           berwar
Abhang           evraz   m
Abhang           kas       m
Abhang           kendal m
Abhang           kendal
Abhang           kês
Abhang           qiyame            m
Abhang           qontir
Abhang           quntar
Abhang           qûntar
Abhang           sîng     m
Abhang           tir        m
abhängen        girêdayî
abhängen        peywend
abholen           girtin
abholen           standin
abkochen        kelandin <kelîn>
abkochen        kilandin <kilîn>
Abkommen     hevhatin          n
abkommen      li hev hatin
Abkommen     muhawele
Abkommen     mukawele
Abkommen     peyman           n
Abkommen     qewl
Abkommen festsetzen           peymangirêdan
abkühlen         hênikbûn
abkühlen         hênikkirin
abkühlen         hînik kirin
abkühlen         honik kirin
abkühlen, sich ~         honik bûn
Abkunft          kok
abkürzen         kin kirin
abkürzen         kur kirin
Abkürzung      kese
Abkürzung      kinbûn f
Abkürzung      kurbûn f
Abkürzung      riya kesera
abladen           daxistin
ablassen von   dev jê berda
ablaufen          borandin
ablaufen          derbaz bûn
Ableben          mirin
Ablegung        sehad
Ablegung        sehadet
ablehnen         caw kirin
ablehnen         inkar kirin
ablehnen         lê vegerandin <li...ve...gerîn>
ablehnen         red kiri
ableiten           afirandin pêk anîn
ablenken         eware kirin
ablesen            xwandin
ableugnen       derewandin
ableugnen       înkar kirin
ableugnen       serîn
ableugnen       xwenenîn
abliefern          danîn
abliefern          raspandin
abliefern          teslîm kirin radest kirin
abmachen        biryardan
abmachen        jê kirin
abmachen        tirxan kirin
Abmachung    hevhatin          f
Abmachung    peyman           f
abmagern        kîlo havtin
abmagern        lawaz bûn
abmagern        reqele ketin
abmähen         kêlendîn
abmähen         kêlindîn
abmühen, sich ~         xwe sidandin <sidîn>
abmurksen      cihimandin <cihimîn>
abnagen          kotin <koj>
abnehmen       daketin
abnehmen       daxistin
abnehmen       der xistin
abnehmen       kîlom dan
abnehmen       lawaz bûn
abnehmen       qot kirin
abnehmen       reqele ketin
Abnehmen      zewal
Abneigung      antîpatî            f
Abneigung      dilsarî
Abneigung      nefret
Abneigung      nexwastî         f
Abneigung      xwînsarî          f
abnorm            ecêb
abnorm            sosret
abnutzen         hincirandin
abnutzen         kevn kirin
abonnieren      abone bûn
Abordnung     heyet
Abort  avdestxane
Abort  avrêj
abquälen, sich ~          qacqicîn <qacqic>
abrasieren        piçikîn
abraten            temî kirin
abregen           bihna xwe fireh kirin (sich)
abregen           dilê kesîrehet bûn
abregen, sich ~           arxayîn kirin
abreißen          bizdandin
abreißen          hilwesandin
abreißen          qetandin
abreißen          rakisandin <ra...kisîn>
abreißen          seqitandin <seqitîn>
abreißen          sekitandin
abreißen          seqitandin <seqitîn>
Abriss  helsîn   m
abrunden         gilor kirin
Absage            betal
Absage            caw     f
Absage            red       f
absagen           betalkirin
absagen           caw kirin
absagen           red kirin
abschaffen      rakirin
abschaffen      tune kirin
abschätzen      deranîn
abschätzen      guman kirin
abschätzen      texmîn kirin
Abschätzigkeit           avrû
abscheiden      mirin
Abscheu          boxz
Abscheu          kerihîn m
Abscheu          kîn
Abscheu          nefret  m
abscheulich     erjeng
abscheulich     kirêt
abscheulich     pelos
abscheulich     pîs
abscheulich     tal
abscheulich     xirab
Abscheulichkeit          kirêtî
Abscheulichkeit          zordarî
abschießen      beradan
Abschied nehmen       xatir xwestin
abschieden      xatirxwestin
Abschlachten  qirbûn
Abschlagspiel mit dem Ball   tepotas
abschließen     dadan
abschließen     dadan <da...d>
abschließen     daketin
abschließen     girtin
abschließen     kilît kirin
abschließen     kuta kirin
Abschluss       dawî    m
Abschluss       xelas    m
Abschlusserklärung    encamname
abschneiden    birîn
abschneiden    jê kirin
abschneiden    kesaxtin
abschneiden    qut kirin
Abschnitt        bir
Abschnitt        fesl
Abschnitt        liq
Abschnitt        navçe   m
Abschnitt        parçe   m
Abschnitt        sax
abschreiben     qopî kisandin
Abschrift        çel       f
Abschrift        nivist   f
abschütteln     dawesandin <da...wesîn>
abschütteln     dawesîn <da...wes>
abschwören     dest jê kisandin
abschwören     tobe kirin
abseits ji wê pê de
absenden         sandin
absenden         siyandin
absenden auf den Marsch      saskar bûn
Absender        sandar m
Absicht           amanc
Absicht           armanc            f
Absicht           armanc
Absicht           garaz
Absicht           kîn
Absicht           mebest f
Absicht           meqsed
Absicht           meram
Absicht           merem
Absicht           mexsed
Absicht           miraz
Absicht           niyet
Absicht           qerez
Absicht           qesd
Absicht           qest
Absicht           razdilî
absichtlich       bi zanîn
absichtlich       qesta
absichtlich       qestan
absichtlich       qestana
absichtlich       qestena
absinken          daketin
absolut            ferzîne
absolut            mutleq
absolut            tev
absolut            tew
absorbieren     mêtin
abspalten         qetan <qet>
abspalten         qetiyan <qet>
absprechen, sich heimlich ~   qewl-qrar dan
abspülen          dawerivandin
abstammen      dole...hatin
abstammen      irq (malbat)...hatin
Abstammung  irq
Abstammung  jêderk
Abstammung  kok
Abstammung  nîjad
Abstammung  regez
Abstammung  zayend
Abstammung, Linie    malbat
Abstand          dûrahî  m
Abstand          dûrî     m
Abstand          mesafe m
abstehen          vekisîn <ve...kis>
absteigen         jê peya bûn
absteigen         nizm bûn
absteigen         peyabûn
absteigen         pê lêkirin
abstellen          birîn (Gaz
abstellen          danîn
abstellen          Maschinen usw.)
abstellen          Radio
abstellen          sekinandin (Maschinen)
abstimmen      dengdan
Abstimmung   dengdan
abstrakt           nedîtbar
abstrakt           nênerbaran
abstrakt           razber
abstreifen        seqitandin <seqitîn>
Abstreifer       palas
abstreiten        bervêdan
abstreiten        dijrabûn
abstreiten        îtiraz kirin
Absturz           ketin (Fleugzeug)       m
Absturz und Abschluss          ketin û xistin
abstürzen        ketin
absurd berhewa
absurd bêmane
absurd bêvac
abtasten          lê gerandin <li...gerîn>
Abteil  qompartîmen   n
abteilen           veqetandin <ve...qetîn>
Abteilung                   f
Abteilung        bêlûk
Abteilung        cerge
Abteilung        cexiz    f
Abteilung        cêrge
Abteilung        dayîre  f
Abteilung        liq        f
Abteilung        olk
Abteilung        qelf
Abteilung        sax
Abteilung        sube     f
Abteilung        tabûr
Abteilung        taxbûr
Abteilung        taxbûrî
Abteilung        terxam
Abteilung        tirxam
abtragen          rizandin
abtreiben         zarok dan girtin
Abtreibung     zarok girtin     f
abtrennen        qetandin <qetîn>
abtrennen        vedan <ve...d>
abtreten           îstîfa kirin
abtreten           kisîn
abtreten           xwe kisandin
abtrocknen      hisk kirin
abtrocknen      isk kirin
abtrocknen      ziwa kirin
abtrocknen      zuwa kirin
abtun   rakirin
abwägen         rakirin û danîn
abwarten         sekinîn
abwärts           berîjêr
abwechseln     guharîn
abwechseln     guhartin
abwechseln, sich ~     bi dor bûn
abwechselnd   bi dor
abwechselnd   dorbidor
Abwechslung  cihêtî   f
Abwechslung  cûdayî f
abwehren        parastin <parêz>
abweichen       ji hev çûn (jnd.)
abweichen       ji rê derketin (vom Weg)
abweichen       veqetîn
Abweisung     def
abwenden       badan <bad>
abwenden, sich ~       berê xwe guhastin <guhêz>
abwenden, sich ~       rûyê xwe jê...badan
abwerten         daxistin
abwesend        tune
abwischen       pakirin
abwischen       pakîj kirin
Abzug titik
Abzweigung   liq        f
Abzweigung   sube     f
Abzweigung   veqetîn            f
ach du lieber Himmel!            heydan
Ach und Weh heylo
ach!     ax
Ach!    ax!       (Ausruf des Erstaunens)
ach!     hewî-wî
ach!     hewû
ach!     lê gidî!
ach!     way
Ach!    wey!    (Ausruf des Bedauerns)
achatfarben     qemer
achatfarben     qimer
Achse  aks       f
Achse  çerx
Achse  dolab
Achse  dolav
Achse  sirnî     f
Achse  tewele f
Achse  tîr        f
Achsel çeng
Achsel pî         f
Achsel pîl        f
Achsel san       f
Achselhöhle    binpîl
acht     hest
acht     heyst
Acht geben     bal dan
Acht geben     bala xwe dan
Acht geben     diqet kirin
Acht geben     guh lê dan
Acht geben     guh lê dêran
Acht geben     lê miqate bûn
Acht geben     lê miqayitîn <miqayit>
Acht geben     miqate bûn
Acht geben     miqayît bûn
achten giramî kirin
achten girîng girtin
achten hurmet kirin
achten li ber ketin
achten miqate bûn
achten qedr zanîn
achten riayet kirin
achten             miqayît bûn
achten auf       lê miqate bûn
achten auf       lê miqayitîn <miqayit>
achten auf       nihêrtin <nihêr>
achter  heysta
achtgeben auf lêtemasekiri
achtgeben auf sêrkirin
achtlos qesmer
achtlos qesmêr
achtsam           sîyar
Achtsamkeit   çavêrî
Achtsamkeit   miqate
Achtung          bal       f
Achtung          daxuyanî         f
Achtung          dîhn     f
Achtung          dîqet    f
Achtung          girambarî         f
Achtung          hurmet
Achtung          qadir
Achtung          qadr
Achtung          qedir
Achtung          qedirbilindî     f
Achtung          qedr
Achtung          rêz
Achtung          rêzdarî f
Achtung          rêzdarî
Achtung und Wert     qedrûqîmet
achtzehn         heystdeh
achtzig            heystê
Acker  ekkûr   m
Acker  zevî     m
Acker  zevî
Ackerbau        cotkarî m
Adam  Hazretî Adem
addieren          top kirin
Ader    damar
Ader    reg       f
Ader    reh       f
Ader    reh
Ader    tamar
Ader    temar   f
Adjektiv                     n
Adjektiv         rengdêr           n
Adjektiv         rengdêr
Adjektiv         rews    n
Adjektiv         sifet     n
Adler   balinde
Adler   eylo     m
Adler   eylo
Adler   helo     m
Adler   hulî      m
Adler   qertel   m
Adler   qertel
adlig    dêrîn
adlig    manek
adlig    resen
adlige Pferd    seglawî
Admiral          amîral  m
Adresse           adrês   f
Adresse           navnisan          f
Adresse           navnîsan
Adverb           hoker   n
Adverb           hoker
Adverb           nîr        n
Adverb           rengpês           n
Advokat         bervdar           m
Advokat         ebokat m
Affe    meymûn          m
Affix   qertaf
Afrika Efrîqa
After   qûnAgent  casûs
Agent  cesûs
Agent  sîxur
Aggression      rikêv
Agha   axa      m
Ägypten          Misir
ägyptischer Säbel       kosemysri
ägyptisches Bajonett  kosemysri
ah!       a
Ahlat   Xelat
Ahn     kalik
ähneln dirûvpêketin
ähneln hev çûn
ähneln lê çûn
ähneln li hev çûn
ähneln sibîn
ähneln sibîn <sib>
ahnen  agahdar bûn
ahnen  beyan bûn
ahnen  hay jê bûn
ahnen  hayedar bûn
ahnen  hesîyan
ahnen  pê hesiyan
ahnen  pêhesiyan <pê...hes>
ahnen  seh kirin
ahnen  sik birin
ähnlich            hev
ähnlich            hevçun
ähnlich            manend
ähnlich            mîna
ähnlich            wekhev
ähnlich sein     lê çûn
ähnlich sein     sibîn <sib>
Ähnlichkeit     hevçûn            f
Ähnlichkeit     lêçûn   f
Ähnlichkeit     wekhevî          f
Ähnlichkeit     wekhevî
Ahnung           agahdarî          f
Ahnung           agahî   f
Ahnung           zanayî  f
Ahnung           zanîn   f
ahnungslos      arxayîn
Ähre    simbêl
akkurat            kîp
Akrobat          canbaz
Aktion bizav
Aktion pêrabûn           f
aktiv    çalak
aktiv    çalakdar
aktiv    çeleng
aktiv    ektîv
aktiv    jîr
aktiv    xebatkar
aktiv    zîrek
Aktivität         bizav
Aktivität         çalakî
Akzent            teqîl
akzeptieren     pejirandin <pejirîn>
akzeptieren     qebûl kirin
akzeptieren     venasîn
akzeptiert werden       pejirîn
Alarm  alarm hewar    m
Alarm  hawar
alarmieren       hawar kirin
Alawit elawî   m
Albanien         Albanîstan
Albanien         Ernewîtîstan
albern  bûdele
albern  geve
albern  sêwî
albern  xêvik
Aleppo            Heleb
Algebra           cebir    f
Algebra           cewr    f
Alkohol           alkol    m
Alkyone?        pêwir
Alkyone?        pêwr
alle      bîlcumle
alle      dawî hatin
alle      fîlcumle
alle      gis
alle      gist
alle      gistî
alle      gî
alle      gîh
alle      hemî
alle      hemû
alle      hemû kes
alle      neman
alle      sercem
alle      tev
alle      teva / qedîyan
alle      xilas bûn
alle beide        herdu
alle drei           hersê
alle möglichen enwa
alle Pflanzen eines Gebietes   dar û ber
alle vier Seiten            çarmedor
Allee   kolan
allein   bi tenê
allein   feqet
allein   tenê
allein   tew
allein lassen     jê gerîn <ger>
alleine  tenê
alleinheit         tenêtî
Alleinsein        tenêbûn
Alleinsein        tenêtî
alleinstehend   bêkes
allerbest          tapî xas
allererst           sifteh
allererst           siftê
allergrößte       lape mezin
allerlei cûre cûre
alles     gist
alles     hemî
alles     hemû
alles     hemûsk
alles     her tist
alles einsammeln         rapêç kirin
alles Mögliche qurûqaf
alles Mögliche xurû
allgemein        'am
allgemein        gelemper
allgemein        gelemperî
allgemein        giskî
allgemein        gistî
allgemein        tevayî
Allmacht         celal
Allmacht         qudret
Allmacht Gottes         qudret
allmählich       bere bere
allmählich       berebere
allmählich       giran giran
allmählich       hêdî hêdî
alltäglich         roj bi roj
alltäglich         rojane
alltäglich         rojani
Alm     bane
Alm     zozan   f
Alphabet         elfabe  n
Alphabet         elîfba   n
als        çaxa ku           (zeitlich)
als        dema ku          (zeitlich)
als        gava ku           (zeitlich)
als        ji          (Vergleich)
als        wek     (Vergleich)
als        wekî    (Vergleich)
als        wekî
als        wextê ku         (zeitlich)
als frech bekannt        bedev nas
als Helfer/ Unterstützer erscheinen    alîdar derketin
als ob   herwekî
als ob   qey
als ob   wekî ko
als ob   xwedêgiravî
als ob...nicht   qey
als vorlaut bekannt     bedev nas
also      aha
also      ango
also      de
also      êdî
also      halo
also      hele
also      hema
also      wer
also      wilo
also      wisa
also      yanî
also; welê
alt        ahil
alt        ixtîyar
alt        kal       (Männer)
alt        kalî
alt        kevn    (Sachen)
alt        mêj
alt        pîr        (Frauen)
alt        pîr
alt        qedîm
alt, aber noch rüstig    li ser xwe
alte Frau          pîrejin
alte Frau          pîrik
alte Person      kokim
Alte/r   pîr
Alter    emir     n
Alter    emir
Alter    emr      n
Alter    emr
Alter    kalêmêr
Alter    kalîtî
Alter    sal        n
Alter    temen  n
alter Mann      kalêmêr
alter Mann      kokim
alter Mann      kukim
Alter sein        kalbûn
Alter sein        pîrbûn
alter, weiser Mann      kokim
älterer Bruder kek
Alterzeit          kalitî
altmodisch      demode
am Ende         de
am Ende         talî
am folgenden Tag      rojtir
am Leben bleiben       sax bûn
am Morgen     serê sibê
am Spätnachmittag     dema esir
am Zügel führen         destkêskirin
Amber ember
Amber enber
Amboß            sind
Ambra enber
Ameise            gêle     f
Ameise            gêrik
Ameise            morî
Ameise            mûrî
Ameisenlöwe  pilêr
Ameisenlöwe  pilindir
Ameisenlöwe  pilopilo
Amerika          Emerîka
Amme lele
Ampel lambe  f
Amsel  sehlûl
Amt     dîwan  n
Amulett          kespik
Amulett          nivist
Amulett          nivîst
Amulett          tilizim
amüsieren        henek lê kirin
amüsieren        kêf kirin
amüsieren        pê sabûn
amüsieren        sahî kirin
amüsieren, sich ~        kêf kirin
an den Tag bringen     derxistin holê
an den Tag legen        eskere bûn
an der Reihe sein        bi dor bûn
an der Reihe sein        dor bûn
an die Reihe kommen dorhatin
an die richtige Stelle bringen anîn sûnde
an die Stelle treten     cih girtin
an manchen Stellen    cîna
an so einem...  a
Analyse           dahûrin
analysieren      dahûrandin
analysieren      hûrandin <hûrîn>
analysieren      lê hûr bûn
Anatolien        Enedol
anbauen          daçikandin <da...çikîn>
anbeißen         dadan <da...d>
anbeten           bêhisketin
Anbetung        ebadetî
Anbetung        secde
Anbetung        sicûd
Anbetung        sucde
anbieten          liberxistin
anbieten          pesnihat kirin
anbieten          pêskês kirin
anbieten          qedimandin
anbieten          raber kirin
anbinden         tewilandin
anblasen          berbejn
Anblick           awir     m
Anblick           meyser bûn
Anblick           meyza
Anblick           nezer   m
anbringen        bi cîh kirin
anbringen        sirêz kirin
anbringen        siri kirin
Andacht          ayin     f
Andacht          cem     f
Andauern        dom
andauern         domîn
Andauern        dûm
Andenken       yadgar
Andenken       yadîgar
andere dîtir
andere îtir
andere tirê
andere/r/s        din
andere/r/s        ên din
anderer            dîtir
anderer            tirê
anderes           dîtir
ändern bedêl kirin
ändern bedilandin
ändern birîn <bir>
ändern guharîn            (sich)
ändern guherandin
ändern guherandin <guherîn>
ändern guhertin <guhêr>
ändern, sich ~ guherîn <guher>
andernfalls      heye ko
andernfalls      hê ku
anders bi awakî din
anders ji bi vê yekê
anders tirê
anders yeke din (f.)
anders yekî din (m.)
anders sein      cuda bûn
andersartig      cê co
anderthalb       yek û nîv
andeuten         mêrandin
andeuten, sich ~         beyan bûn
aneinander geraten     bi hev ketin
aneinander geraten     girtin hev
aneinander reiben       firikandin <firikîn>
aneinander schlagen   li hev dan
Anekdote        derkenar
Anekdote        qulwerk
anempfehlen   saloxdan
Anerkennung  kemal
Anfall  êrîs      m
Anfall  pelemarî          m
Anfang           destpê m
Anfang           destpêk           m
Anfang           destpêk
anfangen         destpê kirin
anfangen         destpêkirin
anfangen zu kochen   kel dan
anfangen zu schluchzen         kelegirî bûn
anfangen zu sieden     kel dan
anfangs           berê
anfassen          dest avêtin
anfassen          dest dan
anfassen          dest lê gerandin
anfertigen       çê kirin
anfeuern          agir kirin
anflehen          ber gerîn
anflehen          gedandin
anflehen          lava kirin
Anflehen         lave
anflehen          lave kirin
anflehen          li ber geriyan <ger>
anflehen          li ber gerîn <ger>
Anflehen         libergerîn
anflehen          parskirin
anflehen          tika kirin
anflehen          xwe ber gerandin
anflunkern      kur kirin
anfordern        xwastin
anführen         pêsî...kisandin
Anführer         egîd
Anführer         pêseng m
Anführer         pêseng
Anführer         pêsewa
Anführer         pêsîkês
Anführer         pêsîkêsî
Anführer         semyan
Anführer         serek
Anführer         serkar
Anführer         serkês
Anführer/in beim Rundtanz   sergovend
anfüllen           tijî kirin
Angabe           agahdar
Angabe           dane
angeben          dan agah kirin
angeben          dan zanîn
angeben          duruf kirin
angeben          pesnê xwe dan
angeben          peyatî kirin
Angeberei       zirt
angeberisch     qure-qure
angeblich        goya
angeblich        qestî
angeblich        qey
angeblich        say ke
angeblich        wekî
Angebot          pêsnihat          n
Angebot          teklîf   n
angebunden    girêdayî
Angehörige     ehil
Angehörige     ehl
Angehörige     ehlê nezer
Angehörige/r   meriv
Angehörige/r   merî
Angehöriger    endam
Angehöriger    xizim
Angeklagte     bersûc  (m/e)
Angeklagte     bersûk
Angeklagte     tawanbar
Angel  olte      f
Angel  sewk    f
Angelegenheit            derd    f
Angelegenheit            erk
Angelegenheit            kar       f
Angelegenheit            mesele
Angelegenheit            pirs      f
Angelegenheit            pirsgirêk          f
Angelegenheit            pirsiyar            f
Angelegenheit            qezîye
Angelegenheit     &n

Ankunft          pêpar
Anlass fersend
Anlass kês
Anlass             keys
anlehnen         paldan (sich)
anlehnen, sich ~          pala xwe dan
anlehnen, sich ~          xwe pêgirtin
Anliegen         niyaz
Anliegen         temena
anlügen           kur kirin
anmaßend       jixwerazî
anmaßend       kaw
anmaßend sein            ji xwe razî bûn
Anmaßung      kawî
Anmut rewneq
Anmut xwesî
anmutig           nazdar
annähern         li hev anîn
annähernd       nêzîkbûn
Annahme        guman
annehmen       înan kirin
annehmen       pejirandin
annehmen       qebûl kirin
annehmen       texmîn kirin
anomal            ecêb
anomal            neasayî
anomal            seyr
anomal            sosret
anonym           gelêrî
Anordnung     hukm
Anordnung     hukûm
Anordnung     nîzam
Anordnung     pergal
Anordnung     rêz
Anordnung     rêzdarî
anpassen         hokirin
anpassen         hukirin
anpassen         lê anîn
anpassen         lêanîn
anpassen, sich ~          bi ya yekî kirin
Anrede            axiftin f
Anrede            bêj       f
anregen zu      pê hesan
anregen zu      pê hesîn
anrufen           dengdan
anrufen           denglêkirin
anrührend       bisewat
ans Licht bringen        anîn holê
ans Licht bringen        kifs kirin
ans Licht bringen        kivs kirin
ans Licht bringen        xuya kirin
ans Licht bringen        xwanê kirin
Ansage            agahdarî
anschaffen      peyda kirin
anschalten       vêxistin
anschauen       dîna xwe dan
anschauen       dîna xwe dayîn
anschauen       hesibandin <hesibîn>
anschauen       mêze kirin
anschauen       nêrîn
anschauen       nihêrîn <nihêr>
anschauen       nihêrtin <nihêr>
anschauen       seyir kirin
anschauen       seyr kirin
anschauen, sich ~       lê mêze kirin
anschicken, sich ~      lêlê bûn
Anschlag         qasit
anschließend   dû re
anschließend   pasê
Anschrift        navnîsan
anschwellen    werimîn
Ansehen          esk
Ansehen          fût
ansehen           hesibandin <hesibîn>
ansehen           mêze kirin       (etwas)
ansehen           nihêrîn (etwas)
ansehen           sekirin
ansehen           seyir kiri
ansehen           seyr kirin
ansehen           temase kirin    (etwas)
ansehen           temase kirin
ansehnlich       bedew
ansehnlich       girane
ansonsten        heye ko
ansonsten        hê k
anspannen       guvistin
anspannen       li ... girê dan
ansprechen      dengdan
ansprechen      denglêkirin
ansprechen      qesda yekî kirin
Anspruch        dad
Anspruch        dawa
Anspruch        de'w
Anspruch        de'wa
Anspruch        deba
Anstand          perwerdetî
Anstand          perwerî
Anstand          rabûn û rûnistin
Anstand und Erziehung         edeb û terbî
anständig        sîrhelal
anständig gegenübertreten     talîmî sekinîn
Anständigkeit tore
anstatt dewsa ku
anstatt ji ber kesekî ve
anstatt li sûn
anstecken        vegirtin <ve...gr>
ansteckend      têger
anstelle von     di dewsa yekî de
anstelle von     ji ber kesekî ve
anstelle von     li suna
anstellen          bidin xebitandin
anstellen          pêkanîn <pêktîn>
Anstieg           hevraz
anstrengen, sich ~       hewl dan
anstrengen, sich ~       têkosan <tê...kos>
anstrengen, sich ~       xwe sidandin <sidîn>
Anstrengung   hewl
Anstrengung   ked
Anstrengung   serêsî
Anstrengung   teqel
Anstrengung   xîred
Anstrengung   xîret
Anstrengung   zehmet
anstürmen       rikêv kirin
anstürmen       xar kirin
Anteil  behr
Anteil  bext
Anteil nehmen            li ber ketin
Anthologie      berhevok
antik    kevnar
antik    kevnare
antik    qedîm
Antilope          pezkûvî
Antimonpulver           kil
antisozial         xamos
Antlitz deffe
Antrag daxwazname
antreiben         (zum Laufen) bezandin
Antrieb           doz
Antwort          berdêl
Antwort          bersiv
Antwort          bersîv  f
Antwort          cab
antworten       bersivandin
antworten       bersivdan
Anus   qûn
anvertrauen     sipardin <sipêr>
anvertrauen     sipartin <sipêr>
anvertrauen     spartin <spêr>
anvertrauen     teslîm kirin
anvertrauen, sich ~     xwe li kesekî girtin
anvertrauen, sich ~     xwe sipartin <sipêr>
anvertrauen, sich jdm ~          xwe avêtin bextê yekê
anwachsen      zêde bûn
anwachsen      zêdebûn
Anwalt            bervdar           m
Anwalt            ebokat m
anwenden       dan xebatê
anwenden       sepandin
Anwendung    kiryar
Anwendung    serlêdan
anwesend        amade
anwesend        hazir
Anwesender   hazir
Anwesenheit   hizir
Anwesenheit   hizûr
Anwesenheit; hazirî
Anzeige          gilî       f
anzeigen          îxbar kirin
anziehen          lê kirin/xwe kirin (Kleider)     (jdn./sich)
anziehen          pê kirin (Schuhe         (jdn./sich)
anziehen          Socken)           (jdn./sich)
anziehen          wergirtin         (jdn./sich
anziehen          wergirtin
anziehen          wergirtin <wer...gir>
anziehen          xemilandin
anziehen (Kleidung, Schuhe etc)       pêkiri
anziehend       dilgir
anziehend       kabiz
anziehend       kele
anziehend       rind
anziehend       seyda
anziehende      xirink
Anzug bedil
Anzug çek      m
Anzug daqim  m
Anzug kinc     m
Anzug libas
anzünden        agir berdan
anzünden        ampe)
anzünden        dadan (Feuer)
anzünden        dadan <da...d>
anzünden        pêkirin <bi ... k>
anzünden        pêxistin
anzünden        sotin
anzünden        sotin <soj>
anzünden        sewitandin
anzünden        sewitandin (verbrennen)
anzünden        sewitandin <sewitîn
anzünden        veketin <ve..kev>
anzünden        vêxistin (Kerze
anzünden        vêxistin <vê...x>
Apfel   sêv       m
Apostroph       dabir
Apotheke        dermanxane    f
Apotheke        dermanxane
Apotheker       dermanfiros
Appell sebir
Appell sewir
Appetit           mad
Appetit           med
Appetit; made
appetitlich       made
appetitlich       mede
applaudieren   çebilk lêxistin
applaudieren   çepik lêxistin
applaudieren   çepiklêdan
applaudieren   li çepikan xistin
Applaus          çepik
Aprikose         mismis f
Aprikose         mismis
Aprikose         musmis
Aprikose         qeysî    f
Aprikose         qeysî
Aprikose         zerdelû            f
April    Avrêl   m
April    Nîsan   m
April (fünfter Monat des syrischen Kalenders)        nîsan
Aquädukt       kevan
Aquarium        akvaryum        n
Araber ereb     m
Araber-           kihêl
arabisch           erebî
arabisches Vollblutpferd        hespa kihêl
Arbeit  kar
Arbeit  karûbar
Arbeit  ked
Arbeit  kedkar
Arbeit  sixul
Arbeit  sul
Arbeit  xebat
Arbeit  xevat
Arbeit/Beruf   kar       (f/m)
Arbeit/Beruf   xebat   (f/m)
arbeiten           hewldan
arbeiten           kar kirin
arbeiten           karkirin
arbeiten           lêxebitîn
arbeiten           sixulîn
arbeiten           suxulandin
arbeiten           xebatkirin
arbeiten           xebitîn
Arbeiter          rencber
Arbeiter          rênçber
Arbeiter/in      karker  (m/f)
Arbeiter/in      karker
Arbeiter/in      xebatkar          (m/f)
Arbeitnehmer  karker
Arbeitnehmer  xebatkar
Arbeitsgruppe zibal
Arbeitsgruppe zibare
arbeitslos         betal
arbeitslos         bêkar
Arbeitspflicht olam
Arbeitstrupp   zibal
Arbeitstrupp   zibare
archaisch         kevnar
Architekt/in    mîmar  (m/f)
arg       yaman
arg       yeman
Ärger   bîz
Ärger   bîzê
Ärger   bîzî
Ärger   hêrs     m
Ärger   kerb     m
Ärger   kerb
Ärger   qehir
Ärger   qehr     m
Ärger   qehr
Ärger   xezeb
Ärger und Grollen      qehr û girr
ärgerlich          aciz
ärgerlich          bi hêrs
ärgerlich          firsteng
ärgerlich sein   li ber ketin
ärgerlich sein   xeyidîn
ärgern  eciz kirin
ärgern  hêrs hatin        (sich)
ärgern  kerixandin
ärgern  kîpkirin
ärgern  qehirin (sich)
ärgern  xeyidandin <xeyidîn>
ärgern  xulemis kirin
ärgern sich      behicîn
ärgern, sich ~  xeyidîn
ärgern, sich ~  xeyidîn <xeyid>
arglos  dilpak
Argwohn; sik
argwöhnisch   zikres
Arm     bas
Arm     basik
Arm     bask
arm      belangaz
arm      belengaz
arm      bêçare
arm      bires
Arm     çemel
Arm     çeng    m
Arm     çeng
Arm     çepil
arm      desteng
arm      ebdal
arm      evdal
arm      feqîr
arm      fiqare
Arm     geda
arm      gune
arm      guneh
Arm     hejar
arm      jar
arm      kukim
arm      kukum
arm      lat
Arm     mil       m
arm      neçar
Arm     pel
Arm     perwaz
Arm     pî
Arm     pîl        m
Arm     qanad
arm      reben
arm      stûxwar
arm      serpeze
arm      xizan
Armband        bazin
Armband        xelek
Armee artês
Armee esker
Armee olk
Armee ordî
Armee ordu
Ärmel  çembil
Ärmel  çemel
Ärmel  çemil
Ärmel  hûçik
Ärmel; mil
ärmelloses kurzes Hemd        arxalix
Armenien        Ermenistan
Armer  kesîb
Armer  kokim
Armer  kukim
armer Teufel   kesîb
Armreif           bazin
Armreif           xelek
Armreifen       bazin   m
armselig          sefîl
armselig          xezan
Armut belengazî         f
Armut bêçaretî
Armut destengî          f
Armut feqîrî   f
arrangieren      rê rast kirin
arrangieren      rêzkirin
arrogant          jixwerazî
arrogant          qure
Arsch  qûn
Arsch voll Scheiße     qûn bi gûh
Arsenal           cebilxane
Arsenal           cebirxane
Art      awa     f
Art      awa
Art      babet
Art      celeb
Art      cins
Art      cure
Art      cûre
Art      hawe
Art      qeyd
Art      sikl      f
Art      teher
Art      uslub
Art      uslûb
Art      ûslib
Art      zayend
Art und Weise            awa     (f/f)
Art und Weise            awa     f
Art und Weise            awa
Art und Weise            hawak
Art und Weise            hawayek
Art und Weise            hawe
Art und Weise            lewz
Art und Weise            tehr
Art und Weise            uslub
Art und Weise            uslûb
Art und Weise            ûslib
Artigkeit         edeb
Artikel gotar
Artist   artêst
Artist   artîst
Arznei derman            f
Arzt/Ärztin     doxtor (m/f)
Arzt/Ärztin     hekîm  (m/f)
Arzt/Ärztin     textor  (m/f)
Asche  arî
Asche  xalî      f
Asche  xwelî
Aschenbecher kozîdang
Aschenbecher xwelîdank
Asien   Asya
Asphalt           zift      m
Assistent         alîgir
Assistent         arîkar
Assyrer           Asorî
assyrisch         asorî
assyrisch         mexîn
Ast      çiqil
Ast      dar
Ast      hej
Ast      sax
Ast      siv
Astragalus       kap
Astrologie       stêrnasî
Aststücke        qît
Aststücke        qîtik
Asyl    licoî     n
Asyl    penaberî          n
Asyland          penaber
Asylant/in       penaber           (m/f)
Atelier destgeh
Atem   bêhn
Atem   bîn       (- )
Atem   bîn-boxza
Atem   bîn-buxza
Atem   helm    (- )
Atem   henase
Atem   hilm
Atem   kese
Atem   nefes   (- )
Atem   solix
atemlos werden          nefes li kesekî çikiyan
Atemzug         hilm
Atemzug         solix
äthiopisch       Hebes
Athlet  pehlîwan
atmen  bîn girtin
atmen  hilmijîn
atmen  nefes girtin
Atmosphäre    atmosfer          f
Atmosphäre    hawa
Atmosphäre    hewa   f
Atmosphäre    hewa
Atmosphäre    seqa
Attacke           êrîs
attraktiv          bedew
attraktiv          dilgir
attraktiv          rind
außen  derva
Außen-            dereva
Außen-            dereve
Außenseite      der
außer   bê
außer   bêyî
außer   der
außer   ji bilî
außer   ji xeynî
außer   ji xwe
außer   ji...pê we
außer   xeyn ji
außer   xên ji
außer   xêncî
außer   xênçî
außer   xêndî
außer   xênî
außer das .....  ji bilî
außer es           ji xeynî
außerdem        her wiha
außerdem        ji xwe
außerdem        tirê
außergewöhnlich        xas
außerhalb        li derviya
äußerlich         derveyî
außerordentlich          awarte
außerordentlich          nuwaze
außerordentlich Fall   rewsa awarte
äußerst            zûzû
äußerst gut      yeman
Äußerung        lewz
Aubergine       bacana res
Aubergine       bacanê res       f
Aubergine       balcan  f
auch    aha
auch    hem
auch    her wiha
auch    herweha
auch    jî
auch nicht       tirê
Audienz          hevdîn
Audienz          hevdîne
Audienzsaal    dîvan
Audienzsaal    îvan
Audienzsaal    îwan
auf       bi
auf       li
auf       ser
auf  Wiedersehen       bi xatirê te
auf ... zu          ber bi ve
auf ... zu          berve
auf anderer Seite        li aliyê din
auf Anhieb      destxweda
auf dem          li ser
auf dem Feld arbeiten            paleyî kirin
auf dem Weg verirrt   rêwindakirî
auf den Feldzug gebracht werden     saskar bûn
auf den Hund gekommen      malmirat
auf den Weg bringen  verêkirin
auf der Stelle  di cîh de
auf die Beine stellen   li dar xistin
auf die Erde legen      nimzî erdê bûn
auf die Folter spannen           êsandin <êsîn>
auf die Nerven gehen eciz kirin
auf diese Art   bi vî rengî
auf diese Art und Weise        bi vî awayi
auf diese Art und Weise        herweha
auf diese Art und Weise        wilo
auf diese Weise          bi vê terhê
auf diese Weise          bi vî avayî
auf diese Weise          bi vî awayî
auf diese Weise          bi vî tehrî
auf diese Weise          bi vî terhî
auf diese Weise!         aha
auf etwas achten        lê mêze kirin
auf etwas schauen      lê mêze kirin
auf euch zu     serweda
auf gleiche Weise       wekî
auf jds Rat hören        bi ya yekî kirin
auf jeden Fall  çi dibe bila bibe
auf nomadische Art und Weise         e'sîrtî
auf nomadische Art und Weise         esîretî
auf Streife gehen        dewrîyê derketin
auf Wiedersehen        bi xatrê te
auf Wiedersehen        oxir be
auf...herumtrampeln   pêpes kirin
auf...herumtrampeln   pêpez kirin
aufatmen         bîna xwe fireh kirin
aufatmen         nefes girtin
aufbauen         ava kirin
aufbauen         avakirin
aufbauen         çê kirin
aufbauen         çêkirin
aufbauen         damezrandin
aufbauen         saz kirin
aufblasen        werimandin
aufblitzen        birûsandin <birûsîn>
aufblitzen        birûskandin <birûskîn>
aufblühen        vebûn
aufbrausend    har
aufbrausend    serserî
aufbrausend    zîrt
aufbrechen      derbûn
aufbrechen      qetandin <qetîn>
aufbrechen      sikênandin <sikên, sikênîn>
aufbringen      qehirandin <qehirîn>
aufbringen      xulemis kirin
aufbürden       nisbet kirin
aufbürden       tehmûl kirin
aufbürden, sich ~       tehmûl kirin
aufbürden, sich ~       temul kirin
aufdecken       askere kirin
aufdecken       eyankirin
aufdecken       kifs kirin
aufdecken       kivs kirin
aufdecken       pas kirin
aufdecken       peydakirin
aufdrängen     xistin <x>
aufdrängend   île
aufeinander     serhev
aufeinander hetzen     bera hev dan
aufeinander hetzen     beradan
aufeinanderlegen        lê kirin
auferlegen       tehmûl kirin
auferlegen       temul kirin
auffasern, sich ~         veresan <ve...res>
auffasern, sich ~         versîn <vers>
auffassen        bîrbirin
auffinden        peyda kirin
aufflackern     gurîn <gur>
auffordern      vexwendin
Aufgabe          hîndarî
Aufgabe          peywir
Aufgabe          sixul
Aufgabe          sul
Aufgabe          vatinî
Aufgabe          wezîfe
Aufgabe          xilmet
Aufgabe geben           peywirdarkirin
aufgebaut sein            ava bûn
aufgebaut werden      ava bûn
aufgeben         berdan
aufgeben         bicihhistin
aufgeben         dev berdan
aufgeben         eware kirin
aufgeben         hêvî jê birîn
aufgeben         semirandin <semirîn>
aufgeben         terik kirin
aufgeben         terk kirin
aufgeben lassen          teslîm kirin
aufgeben, sich ~         xwe berdan
aufgehalten werden    xalifîn
aufgehen         hatin der
aufgehen         hilhatin
aufgehen (Gestirn)     hilatin <hil...tê>
aufgehen (Gestirn)     hilhatin <hil...tê>
aufgehen (Sonne, Sterne)       hilatin <hiltê>
aufgeilen         pê hesan
aufgeilen         pê hesîn
aufgeregt        bi heyecan
aufgeweckt     hisar
aufgeweckt     hisyar
aufgeweckt     serwext
aufgreifen       rahistin <ra...hêj, ra...hêl>
aufgrund         ji dest kesekî
aufgrund von  tirê
aufhalsen        têkirin
aufhalten         mayîn
aufhalten         pê girtin
aufhalten         rawestandin
aufhalten         sekinandin
aufhalten, sich ~         bihurîn <bihur>
aufhalten, sich ~         egle kirin
aufhalten, sich ~         hêwirîn <hêwir>
aufhängen       daleqandin
aufhängen       daliqandin
aufhängen       daliqîn <daliq>
aufhängen       darda kirin
aufhängen       dardakirin
aufhängen       darde kirin
aufhängen       darve kirin
aufhängen       hilawestin
aufhängen       hilawistin <hil...awês>
aufhängen       pêve kirin
aufhängen       xeniqandin <xweniqîn>
aufheben         bilind kirin
aufheben         hêrimandin <hêrimîn>
aufheben         hilanîn <hil...tê>
aufheben         hilkirin
aufheben         rahîstin <ra...hêj>
aufheben         rakirin
Aufhenthaltserlaubnis            îcaza rûnistinê n
aufhetzen        sewitandin <sewitîn>
aufhören         berdan
aufhören         hîstin
aufhören         vedan <ve...d>
aufhören mit   dev ji ... berdan
aufkleben        siv
aufkleben        zeliqandin
aufknüpfen     dardakirin
aufladen          bar kirin
aufladen          dagirtin <da...gir>
aufladen          lê kirin
aufladen          tehmûl kirin
aufladen          temul kirin
aufladen          têkirin
aufleben lassen           sên kirin
auflegen          raxistin
aufleuchten     birûsandin <birûsîn>
aufleuchten     birûskandin <birûskîn>
auflisten          rêzkirin
auflösen          helandin
auflösen          heliyan <hel>
auflösen          helîn <hel>
auflösen          hilandin
auflösen, sich ~          heliyan <hel>
auflösen, sich ~          sist bûn
aufmachen      vekirin
aufmerken       dihna xwe kirin
aufmerken       dîna xwe kirin
aufmerksam    cavvekirî
aufmerksam    serwext
aufmerksam    zûr
aufmerksam machen   esaret kirin
aufmerksam machen   îsare kirin
aufmerksam sein         bal dan
aufmerksam sein         bala xwe dan
Aufmerksamkeit         agahdarî
Aufmerksamkeit         bal       f
Aufmerksamkeit         bal
Aufmerksamkeit         dêhn
Aufmerksamkeit         dîqet    f
Aufmerksamkeit         hes
Aufmerksamkeit         miqate
Aufmerksamkeit         serinc
Aufmerksamkeit auf sich ziehen       bal dan
Aufmerksamkeit auf sich ziehen       bal kisandin
Aufmerksamkeit richten        teseliyê kirin
Aufnahme       tirat
aufnehmen      hewandin <hewîn>
aufnehmen      hilanîn <hil...tê>
aufnehmen      rahistin <ra...hêj, ra...hêl>
aufnehmen      rahîstin <ra...hêj>
aufnötigen      feriz kirin
aufnötigen      ferz kirin
aufopfern, sich ~        qurban kirin
aufopferungsvoll        canfîda
aufpassen        bal dan
aufpassen        dêhna xwe dan
aufpassen        girîngîdan
aufpassen        guhdan
aufpassen        miqate bûn
aufpassen        miqayît bûn
Aufpassen (Wächter) zivtî
aufpassen auf  bala xwe dan
aufräumen       berhev kirin
aufräumen       kom kirin
aufrecht          tîk
aufrechterhalten         berdewamkirin
aufregen, sich ~          qacqicîn <qacqic>
aufregen, sich ~          têkosan <tê...kos>
aufregen, sich ~          têkosin <tê...kos>
aufregend       bi heyecan
aufregend       sergerm
Aufregung      bîz
Aufregung      bîzê
Aufregung      bîzî
Aufregung      cos
Aufregung      heyecan           f
Aufregung      heyecan
aufreißen         çirandin <çirîn>
aufreißen         qelisandin <qelisîn>
aufreiben         pirtî pirtî kirin
aufreiben         tûr-tela kirin
aufreihen         rêzkirin
aufrichtig        bi dilê sax
aufrichtig        hogir
Aufrichtigkeit sidq
Aufruf bang
Aufruf bangewazî
Aufruf gazî
Aufruf sebir
Aufruf sewir
aufrufen          dengdan
aufrufen          dengkirin
Aufruhr           tesqele
aufsatteln        Maultiere)
aufsatteln        qaltax kirin (Esel
aufsatteln        zîn kirin (Pferd)
aufsaugen       mêtin
aufscheuchen  fît kirin
aufscheuchen  veciniqandin <ve...ciniqîn>
aufschieben     gîrobûn
aufschieben     pasde xistin
aufschlagen     vegirtin <ve...gr>
aufschlitzen    qelisîn <qelis>
aufschlitzen, sich ~     qelisîn <qelis>
Aufschneiden fort
aufschneiderisch         qure-qure
aufschrecken   veciniqîn <ve...ciniq>
Aufschub        molet
Aufseher         çavdêr
aufsetzen        kirin serê xwe
Aufsicht          binçavî
Aufsichtsbeamte        zêrevan
aufsitzen         cihê xwe girtin
aufspalten, sich ~       qelisîn <qelis>
aufspringen     veciniqîn <ve...ciniq>
Aufstand        sebir
Aufstand        serhildan         m
Aufstand        sewir
Aufstand        sores
aufstapeln       lod kirin
aufstehen        dawestîn
aufstehen        rabûn
aufsteigen       hilanîn <hil...tê>
aufsteigen       hildan <hil...d>
aufsteigen       hilkan
aufsteigen       hilkisandin (Berg
aufsteigen       Pferd...usw.)
aufsteigen       quloz bûn
aufsteigen       siyarbûn ( Fahrrad
aufsteigen       Treppe)
aufstellen        teskil kirin
aufstellen, sich ~        xwe qurmis kirin
Aufstellung     pergal
aufsuchen       pêgeriyan <bi...ger>
auftauchen      derbûn
aufteilen          pare kirin
aufteilen          pare vekirin
aufteilen          parvekirin
auftreiben       peyda kirin
auftrennen      veresan <ve...res>
auftrennen      veresandin <ve...resîn>
auftrennen      versîn <vers>
auftreten         bîter bûn
auftreten         diyar bûn
auftrumpfen    gurîn <gur>
auftun tê kirin
auftun ve kirin
auftürmen       lod kirin
aufwachen      bi xwe hesîn >hes>
aufwachen      hisyar bûn
aufwachsen     kemilîn <kemil>
Aufwallung    kerb
Aufwand        mesref
aufwecken      hisyar kirin
aufwecken      sîyar kirin
aufwinden      piçikîn
aufwirbeln      quloz bûn
aufzeichnen    nêsan kirin
aufzeichnen    nîsan kirin
aufzeigen        xuya kirin
aufzucken       vedan
aufzwingen     feriz kirin
aufzwingen     ferz kirin
aufzwingen     têkirin
Auge   beser
Auge   çav      n
Auge vernebeln          çav mij kirin
Auge zudrücken         çav mij kirin
Auge zukneifen          çav mij kirin
Augen schließen         çav lê girtin
Augen zwinkern         qirpandin
Augen zwinkern         qurpandin
Augenblick     bîsk
Augenblick     dem     m
Augenblick     gav
Augenblick     kêlik
Augenblick     kêlî
Augenblick     kêlîk
Augenblick     mehek
Augenblick     qas
Augenblick     sehet
Augenblick     solix
Augenblick     xêlek
Augenbraue    birî       f
Augenbraue    birî
Augenbraue    biro
Augenbraue    birû
Augenbraue    brû
Augenbraue    bur
Augenbraue    buro
Augenbraue    buru
Augenbraue    çev burî
Augenbraue    ebrû
augenfällig      beyan
Augenlicht      fera çavan
Augenlid         kanik
Augenschmerz            çaves   m
Augenschminke          kil
Augenwimper bijang  f
Augenwimper bijang
Augenwimper mijang
Augenwimper mijank
Augenwimper mijgul  f
August            gelawêj
August            kelh
August            Tebax  m
August            tebax
aus       ji
aus alter Zeit stammend         qedîm
aus Bambushalmen gemacht  movikkirî
aus Baum gemachte Türschloß          qilik
aus der Hand lesen     lep birîn
aus diesem Grund      bervê
aus Fehlern lernen      ibret
aus Felsen bestehende Berg   kever
aus gutem Haus          sîrhelal
aus guter Familie        sîrhelal
aus Kamelhaar            devetukî
aus Seide        hevrîsimîn
aus welchem Grund; coka
ausatmen         puf kirin
Ausbeute        zad
Ausbeute        zed
ausbeuten        ked xwarin
ausbeuten        ketxwarin
ausbeuten        zêrandin <zêrîn>
Ausbildung     talîm
Ausbildung     telîm
ausbreiten       ramidandin <ra...midîn>
ausbreiten       raxistin
ausbreiten       raxistin <ra...x>
ausbrennen      kewandin <kewîn>
Ausdauer        taqet
ausdauern       ber xwe dan
ausdehnen       vegirtin <ve...gr>
Ausdehnung   bejn û bal
ausdörren        qewirandin <qewirîn>
ausdörren        qewirîn <qewir>
Ausdruck        lewz
Ausdruck        lewze
Ausdruck        navlêk
Ausdruck        têgih
Ausdruck        têgîn
Ausdruck ununterbrochener Intensität          xulexul
ausdrücken     dan ber çavan
ausdrücken     derbirin
ausdrücken     guvastin <guvêz>
ausdrücken     vemirandin <ve...mirîn>
auseinander bringen   qut kirin
auseinander bringen   jihev kirin
auseinander gehen      cihê bûn
auseinandergefallen    çirmîs
auseinandergehen       belav bûn
auseinandergehen       ji hevre çûn
auseinanderhalten       veqetandin <ve...qetîn>
Auseinandersetzung   dewan
Auseinandersetzung   kefteleft
Auseinandersetzung   lec
Auseinandersetzung   pevçûn            f
auserwählt      bijarte
Ausfahrt         derçûn m
Ausflucht        hêncet
Ausflug           ger
Ausflug           seyran
Ausflugsort     seyrangeh
Ausflugsort     seyrenge
Ausfuhr          hinarde
ausführen        anîn sûnde
ausführen        bicihanîn
ausführen        biser ketin
ausführen        encamdan
ausführen        li dar xistin
ausführen        mîyaser bûn
ausführen        pêkanîn
ausführen        qedandin <qedîn>
ausführen ...    dardekirin
ausführlich      bi dirêjî
Ausfuhrverbot            gemaro
Ausgabe          çap
Ausgabe          lêçûn
Ausgabe          mesref f
Ausgaben        mesref
Ausgang         derçûn m
Ausgang         derî      m
Ausgang         derîn
Ausgang         derketin
Ausgang         serencam
ausgeben         xere kirin
ausgebildet     hule
ausgebildet     hulî
ausgedehnt     fesîh
ausgehen         derçûn
ausgehen         derketin
ausgehen         vemirîn            (Licht)
ausgehen         xeva çûn         (Licht)
ausgehoben werden (Militär) ber nîzam kirin
ausgelöscht werden    vemirîn <ve...mir>
ausgemergelt   jar
ausgeplündert peregende
ausgeplündert pergende
ausgeraubt      pergende
ausgereift werden       kemilîn <kemil>
ausgerichtet    kîp
ausgerissen werden    rabûn
ausgerottet werden     rabûn
ausgerüstet werden    saskar bûn
ausgesät          çandî
ausgeschlossen