Vandad Vaya (*) Vêno Vîto
Vankar (*) Vehêl (*) Vêsand Vîyan (*)
Vatî Vejen Vîndar

       
Wan (*) Wekhev (*) Werdî Wêje (*)
Wargirt Welan Werzan Wêjewan
Warhêl Welat Werzêr Wêran
Warî Welatevîn Wesan Wirdbîn
Warîpal Welo Weşt Wirdî
Warşên (*) Wend Weştî Wirya
Warşîn Wendî Wetman Wişyar
Warzan Wendo Wezîr Wurşedar
       
       
Xabûr Xeleskar Xobar Xoşnav
Xaço Xelat (*) Xogir Xoşnaw
Xakî Xelef Xonas Xoşrû (*)
Xakîwan Xembar Xopan Xoybûn
Xalan (*) Xemgir Xoran Xozan
Xaldar Xengîn Xordî Xozî
Xalwan (*) Xemlo Xordîn Xubar
Xamo Xemo Xoriş Xudêda
Xanavdel Xemxwar Xoro Xurşîd
Xandan Xencer Xoron Xurto
Xane Xengo Xorşîd Xusrew
Xanedan Xerdel (*) Xorto Xwas
Xanî Xerî Xorwîst Xwaz
Xanko Xerzan Xoşbarîn Xwedêda
Xano (*) Xerzî Xoşber Xwedîda
Xanzad Xesraw Xojbêj Xweşdive
Xarpêt (*) Xeylan Xoşbîn Xweşhat
Xarpût Xêlan Xoşeng Xweşmêr
Xasî Xêro Xoşew Xweşmen
Xasmêr Ximo Xoşewî Xweşmend
Xawin Xişman Xoşhat Xwezan
Xabat Xiyan Xoşîn (*) Xwezil
Xeco Xizan Xoşmend Xwezî (*)
       
       
Yad (*) Yarko Yekbûn (*) Yezd
Yadîgar (*) Yaro (*) Yekcan (*) Yezdan
Yadîn Yawer Yekda Yezdanşêr
Yado Yekan Yekdil Yezdî
Yazîgar Yekane Yekîtî Yezdîn
Yagdar Yekbêj Yekrû Yezdîxan
Yara (*) Yekbî Yekta (*) Yîma
Yaran Yekbîn Yekzan
Yardil Yekbîr Yemo
       
       
Zagros Zend Zêndîn Zîno (*)
Zal Zendî (*) Zêro Zînwê (*)
Zamend Zendîn (*) Zêwan Zîrek
Zamo (*) Zendo Zêwer Zîver
Zana Zengî (*) Zimnako Zîvêr
Zanyar Zengo Zimzim Zîvo
Zar Zerdeşt Zinar Zîwar
Zara (*) Zerdo Zindî Zoran
Zarav Zerdûş Zindû Zorav
Zargo Zerî Zinwêr (*) Zormend (*)
Zarî Zernîşan Zirav (*) Zoro
Zawa Zero Zirêbar Zûhet
Zaxo Zerzan Zirêvan Zûlo
Zaza Zevî (*) Ziring Zûma (*)
Zazî Zeyno Ziryan Zûman
Zemêr Zêbar Zîlan (*)Not a member yet? Sign up now!